Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy na obchodach Święta Dnia Podchorążego i 90-leciu Akademii Marynarki Wojennej - 06.12.2012

Na zaproszenie skierowane do Prezesa Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD p.  dr inż. Ryszarda Chodynickiego przez Komendanta Akademii Marynarki Wojennej Kontradmirała dr inż. Czesława Dyrcza oraz Prezydenta Miasta Torunia p. Michała Zaleskiego, działkowcy naszego okręgu brali udział w obchodach Święta Dnia Podchorążego połączonego z uroczystościami 90-lecia Akademii Marynarki Wojennej oraz uroczystego otwarcia Skweru im. Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu. W tym wyjątkowym święcie uczestniczyliśmy jako bardzo wyróżniona grupa społeczna. Sztandarowi okręgu wraz z pocztem w składzie Zenon Wójcik, Janusz Piątek i Ryszard Borowicki towarzyszyły jedynie sztandary Urzędu Miasta Torunia oraz VI Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym. Zaproszenie działkowców na tak ważną i doniosłą uroczystość odbieramy jako wyróżnienie a co najistotniejsze, że jest to docenienie aktywnych działań na rzecz krzewienia idei patriotyzmu oraz zachowania postaw prospołecznych Polskiego Związku Działkowców.

 

                Uroczystości rozpoczęły się w murach toruńskiego kościoła garnizonowego pod wezwaniem Świętej Katarzyny od wprowadzenia kompanii honorowej w historycznych mundurach nawiązujących do czasów Powstania Listopadowego. Zebrani w świątyni z uznaniem przypatrywali się kompanii, tym bardziej, że dowódcą była piękna kobieta - starszy mat podchorąży Magdalena Kędziora.

 

               Proboszcz parafii p.w. Świętej Katarzyny ks. prałat płk. Marek Karczewski - Dziekan  Wojsk Lądowych Wojska Polskiego powitał bardzo ciepło wszystkich przybyłych na tą wyjątkową ceremonię, wśród których byli admirałowie, generałowie, rektorzy miejscowych  uczelni, parlamentarzyści, samorządowcy, władze Torunia i działkowcy z okręgu. Powitał także księży koncelebrujących mszę świętą. Bardzo płomienne i płynące z serca kazanie wygłosił kapelan Akademii MW ks. kmdr ppor. Radosław Michnowski, mówiące o głównych cechach ludzi morza oraz o tym, że bycie oficerem czy podchorążym Wojska Polskiego to nie brzemię ale wielka godność i zaszczyt. Ksiądz prałat płk. Marek Karczewski na zakończenie mszy świętej bardzo podziękował za tak wyjątkowe słowa, przyznał, że dawno w murach toruńskiego kościoła garnizonowego nie słyszano tak wspaniałego kazania.

 

                Po ceremonii w kościele p.w. Św. Katarzyny w asyście Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz podchorążych (studentów) i kadry Akademii oraz pocztów sztandarowych, wśród których był sztandar Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD oraz zaproszeni goście przemaszerowali ulicami toruńskiej starówki na Bulwar Filadelfijski. Dźwięki marsza granego przez orkiestrę a co najważniejsze wspaniale reprezentujący się przystojni marynarze, wśród których można było też dostrzec również piękne panie w swych marynarskich mundurach przyciągały wzrok przechodniów.

Na Bulwarze Filadelfijskim zastępca Komendanta-Rektora Akademii MW - kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski wraz z Prezydentem Torunia p. Michałem Zaleskim dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy na pomniku kotwicy upamiętniającej powstanie 90 lat temu, właśnie w Toruniu Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, gdzie obecnie w murach byłej uczelni mieści się  Hotel Bulwar. U stóp murów byłej uczelni odbył się uroczysty apel poległych z oddaniem salwy honorowej przez Kompanię Reprezentacyjną Marynarki Wojennej ( jako były żołnierz Kompanii Reprezentacyjnej w Warszawie składam wyrazy uznania za poziom wyszkolenia – przyp. red.). Pod pomnikiem - delegacje władz uczelni, kombatanci, byli absolwenci akademii, władze samorządowe oraz delegacja  okręgu toruńsko-włocławskiego PZD, w osobach pp. Teresa Kozłowska, Henryk Kasprzycki i Teresa Podlas-Kozłowska przy dźwiękach werbli - złożyły wiązanki kwiatów. Następnie po  przeformowaniu pododdziałów dokonano uroczystego nadania nazwy nad brzegiem Wisły -"Skweru Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej". Stosowną uchwałę Rady Miasta Torunia odczytał jej Przewodniczący Pan Marian Frąckiewicz.

               

   Kolejną częścią obchodów święta był uroczysty apel na Rynku Staromiejskim, gdzie zastępca Rektora-Komendanta Akademii MW   odczytał rozkaz o wyznaczeniu na uroczysty dzień Honorowego Rektora-Komendanta i przekazaniu dowodzenia Akademią podchorążym i studentom tej uczelni. Wystawiona została także, służba wewnętrzna i warta, w tym posterunek honorowy przy pomniku Mikołaja Kopernika. Niezmiernie widowiskową była musztra paradna w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, którą pomimo nieprzychylnej pogody obserwowały rzesze torunian.

             

   Z wielką satysfakcją przyjęliśmy podziękowania od Komendanta - Rektora Akademii MW, Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta Torunia, którzy podkreślając ważność tego święta dla m. Torunia z empatią odnieśli się do udziału  reprezentacji Polskiego Związku Działkowców w tej historycznej lekcji patriotyzmu, która dla wielu uczestników/kombatantów/ wycisnęła niejedna łzę wspomnieniową.

 

  Pragnę w tym miejscu gorąco nakłonić Państwa do zapoznania się z materiałem filmowym zamieszczonym poniżej, gdzie można zaznajomić się z przebiegiem uroczystości. Całość obchodzonego święta zakończyła „Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego” wykonana przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej i defilada pododdziałów uczestniczących w uroczystości. 

 

Opracowanie:

Rzecznik prasowy OZ

Piotr Gadzikowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio