Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy

Weź udział w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012” - 03.12.2012

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców ogłosiło konkurs krajowy na  „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2013”.

 Do udziału w konkursie Prezydia okręgowych zarządów PZD mogą zgłaszać rodzinne ogrody działkowe, które były laureatami w konkursach okręgowych  w roku 2012. Prezydium okręgowego zarządu PZD, na terenie którego znajduje się więcej niż 50.000 działek, może zgłosić do konkursu 2 rodzinne ogrody działkowe. Laureaci konkursów krajowych mogą być zgłaszani przez okręgowe zarządy po 3-letniej karencji.

 Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 - uchwałę Prezydium okręgowego zarządu PZD (nr uchwały i data) z pełną nazwą rodzinnego ogrodu działkowego, jego położeniem, liczbą terenów, łączną powierzchnią w ha i liczbą działek, a także numerem pod którym ogród jest zarejestrowany w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD,

-pisemną informację o rodzinnym ogrodzie działkowym wraz z jego historią,

- wyposażenie rodzinnego ogrodu działkowego w infrastrukturę oraz tereny ogólne, wypoczynkowe (place zabaw dla dzieci, place do użytku ogólnego, aleje spacerowe z ich wyposażeniem, np. ławki ogrodowe itp.),

- materiał fotograficzny przedstawiający zagospodarowanie ogrodu i działek, w tym bramy wjazdowe do ogrodu, Dom Działkowca lub świetlicę i budynki administracyjno-gospodarcze, tereny użytku ogólnego i rekreacyjne ogrodu, drogi, aleje ogrodowe oraz parkingi, najlepiej zagospodarowane działki w ogrodzie z podaniem ich numerów oraz nazwisk użytkowników, życie w ogrodzie (w tym imprezy ogrodowe, Dni Działkowca, Dzień Dziecka, integracyjne itp.). Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Wskazane jest, aby był wykonany przez dobrego fotografa i przekazany w formie elektronicznej.

Termin zgłaszania ogrodów do konkursu upływa z dniem 25 maja 2013 r.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w Uchwale Prezydium oraz Regulaminie konkursu  (czytaj więcej).

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.