Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy spotkali się z szefem SLD Leszkiem Millerem - 03.12.2012

Informacja ze spotkania Szefa SLD Leszka Millera ze środowiskiem   działkowców z ogrodów Kraśnickich oraz mieszkańcami miasta.

 

Spotkanie Przewodniczącego SLD Leszka Millera z Prezesami ROD, działkowcami  oraz mieszkańcami Kraśnika odbyło się  w sobotę 24.11. 2012 r.. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób, zdecydowaną większość stanowili działkowcy.

 Pomimo, iż spotkanie zdominowały tematy o aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju, to w dyskusji Prezesi ROD zwrócili uwagę na bieżące działania podejmowane przez organy Związku i działkowców w celu terminowego uchwalenia przez Sejm nowych przepisów o ogrodach działkowych.

Poinformowali o obywatelskiej inicjatywie i zachęcali do składania podpisów na listach poparcia pod projektem ustawy o rod stworzonych z myślą o szeregowym działkowcu, jak również o zachowaniu ruchu ogrodnictwa działkowego dla przyszłych pokoleń.

Prezesi ogrodów jednoznacznie podkreślili, iż zapisy obywatelskiego projektu ustawy bezwzględnie przewidują zachowanie obecnych praw  oraz istnienie Związku w nowej formule jako Stowarzyszenie, co jest gwarantem zachowania ogrodów i przywilejów dla działkowców.

Odnieśli się również do zapisów projektu ustawy złożonej przez posłów SLD do Marszałek Sejmu RP. Projekt ten nie znalazł akceptacji działkowców m.in. dlatego, że nie przewiduje dalszego funkcjonowania demokratycznej i samorządnej organizacji, a rozwiązania prawne w nim zaproponowane doprowadzą do likwidacji ogrodów.

Szef SLD ze zrozumieniem odniósł się do spraw poruszonych przez działkowców i pogratulował im odpowiedzialności za swoje sprawy oraz chęć współpracy. Zapewnił, że będzie pamiętał o podniesionych przez środowisko działkowe spostrzeżeniach.

Z uwagi na ograniczony czas spotkania nie zdołano szczegółowo

Prezes ROD „ Słoneczny” w Kraśniku

/Jan Prokop/

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio