Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy spotkali się z posłem SLD Jackiem Czerniakiem - 03.12.2012

 

Informacja z przebiegu spotkania z Posłem SLD

 Panem Jackiem Czerniakiem

W dniu 23 listopada 2012 r. w Kraśniku w siedzibie Zarządu Powiatu  SLD 145 działkowców oraz 24 przedstawicieli organów statutowych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych  spotkało się z posłem SLD Jackiem Czerniakiem.

Tematem przewodnim spotkania była przyszłość ogrodnictwa działkowego oraz podejmowane działania przez Polski Związek Działkowców w celu ustawowego zabezpieczenia  praw i interesów działkowców. W swoim wystąpieniu Pan Jacek Czerniak przedstawił i omówił główne założenia projektu ustawy złożonej przez jego ugrupowanie do Marszałek Sejmu RP. Działkowcy wypowiedzieli swoje stanowisko w tej sprawie.

W swoich wypowiedziach podkreślali, że złożony projekt nie zapewnia ochrony i bezpieczeństwa działkowcom, a z jego zapisów wynika likwidacja Związku i ogrodów położonych na terenach Skarbu Państwa, jest szkodliwy dla społeczeństwa. Na co działkowcy nie mogą wyrazić zgody.

Przekonywali, że Obywatelski Projekt Ustawy o ROD opracowany przez środowisko działkowe spełnia ich oczekiwania, chroni prawa do działki, zachowuje zwolnienia podatkowe oraz daje możliwość przekształcenia Związku w Stowarzyszenie i zachowanie obecnej struktury zarządzania ogrodem.  Zgodnie z zasadami demokracji działkowcy sami będą decydowali jaką formę zarządzania ogrodem wybiorą.

Pytania kierowane do Posła dotyczyły także na ile działkowcy mogą liczyć na pomoc i wsparcie Klubu SLD nad dalszym procedowaniem obywatelskiego projektu ustawy.

Odpowiadając na pytania Jacek Czerniak zadeklarował zdecydowaną i owocną współpracę w tym zakresie. Uznał, że głos działkowców musi być słyszany w Sejmie i posłowie nie mogą go pominąć. On sam będzie głosował za najlepszym dla działkowców prawem.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio