Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Apel Krajowej Rady do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych o zajęcie stanowiska ws. dalszego funkcjonowania PZD - 19.12.2012

APEL

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 29 listopada 2012 r.

 

do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców

 

Polski Związek Działkowców od ponad 30 lat skutecznie walczy w obronie polskiego ogrodnictwa działkowego. Dzięki wysiłkom wszystkich struktur i członków Związku, dzisiaj prawie 5 tysięcy ogrodów służy niemal milionowi polskich rodzin. Nie ulega wątpliwości, że silna pozycja działkowców i ogrodów nie byłaby możliwa bez jednolitej organizacji ogólnopolskiej zdolnej zapewnić odpowiedni status swoim członkom oraz broniącej ich słusznych interesów.    

Obecnie główne partie polityczne składają lub przygotowują swoje projekty ustaw dotyczące dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych. Już wiadomo, że część z tych projektów odrzuca możliwość działania Polskiego Związku Działkowców. Złożony już projekt Solidarnej Polski wręcz przewiduje likwidację Związku wraz z nacjonalizacją jego majątku.

Coraz częściej ujawniają się tendencje do pozbawienia działkowców ich silnej reprezentacji. Ma to pozornie służyć tzw. „demokratyzacji” w ogrodach, a w istocie zmierza do atomizacji zwartego środowiska działkowców na niewielkie organizacje tworzone na gruzach Związku pod nadzorem władz publicznych. W imię opacznie rozumianych wartości - jak samorządność, pluralizm i niezależność - wyłaniają się pomysły zniszczenia ponad 110-letniego dorobku organizacyjnego polskiego ruchu działkowego.

Warto się zapytać, komu naprawdę będzie służyło takie rozbicie środowiska działkowców. Należy się zastanowić, czy na pewno w interesie działkowców jest budowanie od samego początku nowych organizacji oraz ubieganie się o prawa do gruntów, które niechybnie wygasną wraz z likwidacją Związku. Trudno nie odnieść wrażenia, że właśnie te grunty stanowią sedno całego zamieszania wokół ogrodów. Nie jest przecież dziełem przypadku, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego rozpoczął się proces rozmontowywania całego systemu, który skutecznie bronił tych gruntów. Zwieńczeniem tego procesu najwyraźniej ma być wprowadzenie nowej ustawy, która przede wszystkim odbierze prawa do gruntów poprzez likwidację Związku, a działkowcom nakaże ponowne staranie się o te prawa w ramach rozdrobnionych struktur organizowanych na zgliszczach Związku pod czujnym okiem gmin.

Powyższa alternatywa jest bardzo prawdopodobna w kontekście możliwych rozwiązań wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny. Mimo wielokrotnych zapewnień Trybunału o konieczności obrony samych działkowców, to nie sposób im wytłumaczyć, dlaczego likwidacja Związku ma sprzyjać ich interesom. Trudno zatem nie zapytać:

  • czy milionowe środowisko działkowców nie zasługuje na silną ogólnopolską organizację zdolną bronić ich praw i reprezentować ich interesów?
  • czy polscy działkowcy mają być prawdziwym partnerem dla władz publicznych, partii politycznych oraz środowisk ekonomicznych, czy też mają być jedynie petentem proszącym o uwzględnienie swoich praw?

Jest bezspornym, że decyzja o dalszym losie Związku nie może zależeć od interesów niektórych środowisk politycznych i ekonomicznych, ale musi wynikać z woli samych zainteresowanych, czyli polskich działkowców. Tym bardziej, że kwestia istnienia Związku nie rzutuje tylko na prawa organizacyjne działkowców, ale również determinuje ich prawa majątkowe do gruntów ogrodowych, użytkowanych działek i naniesień na tych działkach. Likwidacja Związku to wygaśnięcie tych praw i znaczne pogorszenie sytuacji prawnej działkowców. Dlatego głos poszczególnych ogrodów w tej sprawie musi mieć znaczenie decydujące dla przyszłego rozstrzygnięcia ustawodawcy.

Mając zatem powyższe na względzie,  Krajowa Rada PZD zwraca się do zarządów i komisji statutowych we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych o wypowiedzenie się co do potrzeby dalszego istnienia Polskiego Związku Działkowców. W tak żywotnej sprawie nie pozwólmy, żeby decyzję w imieniu działkowców podjęli inni. Wyraźmy jednoznacznie nasze poglądy i oczekiwania wobec rządzących. Niech głos milionowego środowiska działkowców będzie w tej sprawie słyszany!   

Nic o nas bez nas!   

 

 

              KRAJOWA RADA

                        POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

 Działkowcy odpowiadają na Apel Krajowej Rady PZD


1. Działkowcy z ROD im. kmdr.ppor. Jana Grudzińskiego

2. Zarząd ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu

3. Jerzy Komarnicki z Zielonej Góry

4. Zarząd ROD "Azalia" w Widziszewie

5. ROD "Leśna Dolina" w Kwidzynie

6. Uczestnicy narady szkoleniowej księgowych ROD w woj. podkarpackim

7. Okręgowa Komisja Rewizyjna w Słupsku

8. Okregowy Zarząd PZD w Koszalinie

9. ROD "Bogatka" w Bogatce

10. Przewodniczący Komisji Rwizyjnych z ROD Okręgu Zielonogóskiego PZD

11. Zarząd i dziakowcy ROD im. kpr. BENEDY w Bydgoszczy

12. Kolegium Prezesów ROD Poznań - Jeżyce

13. Zarząd i Komisje statutowe ROD XX-lcia PRL w Słupsku

14. Okręgowa Komisja Rewizyjna w Słupsku

15. Uczestnicy szkolenia dla nowych członków PZD w Darłowie

16. Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu

17. Zarząd i Komisje statutowe ROD "Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym

18. Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze

19. Okręgowy Zarząd w Lublinie

20. Okręgowy Zarząd Sudecki PZD

21. ROD im. "Na Zboczu" w Śremie

22. Zarząd i Komisje Statutowe ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu

23.ROD "Lotnia w Aleksandrowie Łódzkim

24. ROD ŚFUP w Świdnicy

25. ROD "Radość" we Wrocławiu

26. Okręgowy Zarząd w Lublinie

27.ROD "Słoneczne Wzgórza" w Lublinie

28. Okręgowy Zarząd PZD w Kaliszu

29. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy 

30. Zarządy ROD okręgu elbląskiego

31. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

32. ROD im. T. Kościuszki w Częstochowie

33. Okręgowy Zarząd PZD w Opolu

34. Działkowcy z ROD „Błeszno-Wzgórze” w Częstochowie

35. ROD im. „Odlewnik” w Blachowni

36. ROD "Nad Białką" w Częstochowie

37. Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD

38. ROD "Stokrotka" w Świdnicy

39. Zarząd, Komisja Rozjemcza i Rewizyjna ROD "Zdrowie" w Kamiennej Górze

40. Działkowcy z terenu Dzierżoniowa i okolic

41. ROD "Różanka" w Kamiennej Górze

42. Działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Świdnicy

43. Uczestnicy Walnego Zebrania Informacyjnego rodzinnych ogrodów działkowych z powiatu nowotomyskiego

44. Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego

45. ROD "Plon-Chemik" w Kłobucku

46. Prezesi ROD okręgu pilskiego

47. ROD "Pelcowizna" w Warszawie

48. ROD im. "Tysiąclecia" w Głogowie

49. ROD "Biały Kamień" w Wałbrzychu

50. ROD im. "M.Konopnickiej" w Częstochowie

51. ROD "Oaza" w Żarach

52. Członkowie ROD w Ścinawie

53. Działkowcy z ROD "Owoc Naszej Pracy" w Stargardzie Szczecińskim

54. ROD "Pod Żurawiem" w Głogowie

55. ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krosnie Odrzańskim

56. Prezesi ROD  z Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego, Czerwieńska, Droszkowa, Ochli, Wilkanowa, Świdnicy, Sulechowa, Świebodzina, Gubina, Zbąszynka, Babimostu, Kargowej

57. Świętokrzyscy Prezesi ROD 

58. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

59. Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD w Kielcach

60. ROD "Niezapominajka" w Busku-Zdroju

 61. ROD im. "22 Lipca" w Zielonej Górze

62. Okręgowy Zarząd PZD w Łodzi

63. ROD "Związkowiec" we Wschowie

64. ROD "Tulipan" w Słupsku

65. ROD ŚFUP w Świdnicy

66. Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski

67. ROD "Odlewnik" w Blachowni

68. Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Świętokrzyskiego

69. ROD "Magnolia" w Grudziądzu

70. ROD im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Łasinie

71. ROD "XX-lecia" w Grudziądzu

72. ROD im. "Wielatowo" w Złotowie  

73. ROD "Nafta" w Pile

74. ROD "Kolejarz" w Świdnicy

75. ROD "Świt" w Grudziądzu

76. ROD "Elektrochem" w Grudziądzu

77. ROD "Bławatek" w Grudziądzu

78. ROD "Transportowiec" w Grudziądzu

79. ROD "Kolejarz" w Grudziądzu   

80. ROD "Oaza" w Grudziądzu

81. Społeczna Służba Instruktorska okręgu świętokrzyskiego

82. ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu

83. ROD "Świt" w Grudziądzu

84. Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio