Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Ocalmy ogrody działkowe" - odezwa Krajowej Rady PZD do działkowców - 30.11.2012

Ocalmy ogrody działkowe!

 

Szanowni działkowcy!

Za niewiele ponad rok, 21 stycznia 2014r., mija termin jaki Trybunał Konstytucyjny dał Sejmowi na uchwalenie nowej ustawy dla ogrodów. Posłowie muszą do tego czasu uchwalić nową ustawę, inaczej utracimy wszystkie prawa, jakie nasze rodziny posiadają do działek, zaś los ogrodów będzie uzależniony od łaskawości urzędników.

Bez nowej ustawy 21 stycznia 2014r. ogrody zostaną pozbawione ochrony przed likwidacją, a  prawa działkowców do ich działek wygasną.Od tego dnia -gminy i Państwo - właściciele terenów zajmowanych przez nasze ogrody, będą całkowicie swobodni w sprzedawaniu ich na dowolny cel.

Polski Związek Działkowców najlepiej zna ryzyko, jakie dla działkowców niesie pozbawienie ich ochrony prawnej. Przez minione 20 lat nieustannie musieliśmybronićdziałkowców przez próbami likwidacji ogrodów.Dlatego, jako organizacja powołana w celu reprezentacji interesów rodzin korzystających z działek w ROD, przystąpiliśmy do pracy nad obywatelskim projektem nowej ustawy.

Obecnie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zbiera pod nim podpisy obywateli.Projekt ten realizuje wszystkie wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadza pełną swobodę zrzeszania dla działkowców i ogrodów. Zgodnie z zasadami demokracji decyzję, o sposobie funkcjonowania ogrodu,pozostawia rozstrzygnięciusamych zainteresowanych, czyli działkowców w ogrodzie.

Co najważniejsze, projekt realizuje wyrok Trybunału bez uszczerbku dla praw działkowców!

Szanowni działkowcy!

Wbrew twierdzeniom niektórych polityków, Trybunał nie nakazał zniesienia ochrony ogrodów przed likwidacją, ani nakładania na działkowców i ogrody podatkówi czynszów dzierżawnych. Ci którzy tak twierdzą, oszukują społeczeństwo.

Działkowcy, jak każdy obywatel, posiadają swoje prawa, które podlegają ochronie. Musimy jedynie skutecznie zażądać ich respektowania. Nie możemy być bierni. Każdy z nas powinien zaangażować się w walkę.

Nie pozwólmy, aby politycy wykorzystali wyrok Trybunału jako pretekst do odebrania działek naszym rodzinom! Nie pozwólmy, aby wmówiono społeczeństwu, że sprzedaż terenów ogrodów, czy podatki i czynsze dzierżawne od działkowców, są receptą na kryzys!

Naszą odpowiedzią niech będzie obywatelski projekt ustawy o ROD. Projekt, opracowany po to, by milion polskich rodzin nadal mógł korzystać z działek.

Dlatego apelujemy do każdego z działkowców o włączenie się w akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem.

Każdy z nas może się pod nim podpisać, ale też każdy z nas może zebrać podpisy wśród swoich bliskich, przyjaciół i znajomych. Ponad 80 % społeczeństwa popiera istnienie ogrodów działkowych. Mamy na kogo liczyć.Polska jest demokratycznym krajem, w którym to obywatele decydują o prawie. Dlatego nasze szanse na sukces są realne.

Razem możemy jeszcze ocalić ogrody!

 

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio