Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezes KR PZD: „mamy duże szanse, by zwyciężyć tę batalię” - 30.11.2012

Obywatelski projekt ustawy o ROD oraz akcja zbierania pod nim podpisów były najważniejszymi tematami posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się 29 listopada 2012r. w Warszawie.

Prezes KR PZD przypomniał, że obecnie wszystkie działania Związku i działkowców skoncentrowane są na akcji promowania i zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD.  „Nasza akcja trwa dopiero trzy tygodnie, a zebraliśmy już prawie 80 tys. podpisów. Możemy więc być spokojni, że niebawem będziemy mieli ich 100 tys., co pozwala na złożenie projektu w Sejmie – mówił Prezes. Podkreślił jednak, że ambicją działkowców i Związku jest zebranie znacznie większej liczby głosów poparcia. „Mamy podstawy by prognozować, że to się nam uda, ponieważ nasza ustawa cieszy się poparciem całego naszego środowiska. Ustawę popiera także wielu sympatyków ogrodnictwa działkowego – podkreślał prezes Eugeniusz Kondracki.  Przypomniał także, że w ciągu ostatnich trzech tygodni Okręgowe Zarządy zorganizowały aż 185 różnych narad i spotkań, podczas których promowany i omawiany był obywatelski projekt ustawy o ROD. Odbyły się także spotkania z parlamentarzystami oraz samorządowcami, podczas, których padły deklaracje poparcia dla nowej ustawy działkowej.

Prezes Eugeniusz Kondracki  przypomniał także, że projekt ustawy działkowej złożył w Sejmie klub Solidarnej Polski.  Podkreślał, że działkowcy nie powinni się na niego godzić, gdyż zakłada on m.in. rozwiązanie Związku i możliwość wykupu gruntów. Według prezes KR PZD największe zagrożenia dla działkowców mogą jednak pojawić się w projekcie PO, który ma trafić do laski marszałkowskiej na początku przyszłego roku. W projekcie tym prawdopodobnie pojawi się zapis, by na działkowców nałożone zostały podatki. Zdaniem prezesa sytuacja ta pokazuje, że obietnice polityków złożone po wyroku TK „że działkowcom nie stanie się krzywda” nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości.

 Co o aktualnej sytuacji myślą członkowie KR PZD?

W dalszej części odbyła się dyskusja podczas  której członkowie OZ odnosili się do sytuacji Związku oraz nastrojów jakie panują w ogrodach.

Antoni Kostrzewa, członek KR PZD,  wyraził przekonanie, że już za kilka dni pod ustawą złożonych zostanie 100 tysięcy podpisów. Podkreślił jednak, że to stanowczo za mało, by rzeczywiście zaistnieć w Sejmie. „Musimy mieć świadomość jak wielu osobom zależy na pozyskaniu naszych gruntów. Pojawiają się różne wyliczenia, ile są one warte, bo tak naprawdę o to przede wszystkim chodzi, w tej całej batalii którą się z nami rozgrywa”.

Antoni Kostrzewa podkreślił, że walka nie będzie łatwa, ale najważniejsze, że działkowcy mają poparcie w społeczeństwie, co potwierdziły najnowsze badania CBOS. Wynika z nich, że  aż 88 procent społeczeństwa opowiada się za istnieniem ogrodów w miastach. „Mam nadzieję, że przy uchwalaniu nowej ustawy, parlamentarzyści wezmą to pod uwagę” – dodał.

 Janusz Moszkowski, prezes OZ Wrocław wskazał na potrzebę organizowania jak największej liczby spotkań z działkowcami. „Z naszą ustawą musimy dotrzeć do wszystkich działkowców. Oni muszą mieć świadomość, że tylko projekt obywatelski  w pełni zabezpieczy ich prawa” – podkreślał.

W podobnym tonie wypowiedział się Jan Gwóźdz z OZ Zielona Góra, w którego okręgu odbyło się kilkanaście otwartych spotkań. „Nie spotkałem się z żadnym krytycznym głosem czy stanowiskiem na temat naszego projektu. Jest on bardzo dobrze przyjmowany. Spotykamy się także z samorzadowcami i wielu z nich, po zapoznaniu się z naszą ustawą, zadeklarowało, że będzie ją popierało - mówił.

Zdzisław Śliwa podkreślił, że nie rozumie, dlaczego wielu grupom  zależy na likwidacji PZD, które od ponad trzydziestu lat konsekwentnie i skutecznie  broni wszystkich praw działkowców. „Prawo do posiadania swojego przedstawicielstwa mają niemal wszystkie większe organizacje  w naszym kraju. Pojawia się więc pytanie, dlaczego nam się takie prawo odbiera – mówił.

Zdaniem Wincentego Kulika z OZ Sudeckiego konieczne jest także dalsze zajmowanie stanowisk przez działkowców. „Powinni oni nadal kierować listy do najważniejszych przedstawicieli naszych władz, w których jasno wyrażą swoje poparcie dla ustawy o ROD. Skoro to poparcie jest, warto, by parlamentarzyści mieli tego świadomość. Nasi przeciwnicy zrobią wiele, by odebrać nam nasze tereny- mówił.

Izabela Ożegalska, prezes OZ Łódź poinformowała, że odbyła już wiele spotkań z działkowcami, kolejne zaplanowała są na najbliższe dni. „Dzięki tym spotkaniom widzę ogromną integrację naszego środowiska. Działkowcy w pełni popierają projekt i doskonale zdają sobie sprawę, jak ciężka czeka ich walka – mówiła.  

Na zakończenie Grzegorz Oracz, członek KR PZD,  stwierdził, że mimo trudnej sytuacji, jest optymistą. „Działkowcy popierają ustawę i chcą pod nią składać podpisy. To jest najważniejsze” – mówił.

 Jak oceniany jest Zjazd?

Ocenie poddany został także Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który odbył się 6 października 2012r. Prezes OZ Łódź Izabela Ożegalska  przypomniała, że  jego najważniejszym celem było dokonanie oceny sytuacji działkowców, ogrodów i PZD powstałej w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. oraz określenie działań, jakie Polski Związek Działkowców musi podjąć w obecnej sytuacji. Prezes przypomniała, że w Zjeździe na 250 delegatów wybranych na konferencjach okręgowych uczestniczyło 238 delegatów, co stanowi 95,2%. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu Zjazdem i chęcią uczestniczenia w tym gremium oraz podejmowaniem najważniejszych dla przyszłości ogrodów i Związku decyzji.

Prezes OZ Szczecin Tadeusz Jarzębak podkreślił, że Zjazd potwierdził dużą troskę i zainteresowanie działkowców aktualną sytuacją. Przypomniał także, że podczas Zjazdu przyjęte zostały liczne dokumenty i stanowiska, w tym m.in. uchwały w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, która zapewnia działkowcom i ogrodom bezpieczeństwo prawne, zachowuje prawa nabyte działkowców, zapewnia ciągłość praw, uprawnień działkowców i ich organizacji oraz spełnia wszelkie

Zdaniem Prezesa KR PZD Eugeniusza Kondrackiego Zjazd w pełni spełnił swoje oczekiwania. Za szczególnie cenną uznał dyskusję, podczas której wybrane wystąpienia wywoływały aplauz. „Cały ton dyskusji był na wysokim poziomie. Pojawiły się nowe, niezwykle ważne akcenty – mówił.  Dodał, że dyskutanci w swoich wystąpieniach wykazali się dużą znajomością omawianych tematów. W ich wypowiedziach odczuwało się troskę o dalsze losy ogrodów i Związku.

Na zakończenie przyjęte zostały uchwały, w tym m.in.: w sprawie składki członkowskiej w Polskim Związku Działkowców na rok 2013. Uznano, że należy w dotychczasowej wysokości tj. 19 gr. od 1 m2 powierzchni działki. Przyjęto także uchwałę w  sprawie walnych zebrań informacyjnych oraz w sprawie realizacji programu modernizacji działek. Przyjęto także odezwę „Ocalmy ogrody działkowe!” oraz apel do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców.

(mz)


 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio