Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Parlamentarzyści otrzymali projekt ustawy o rod, a także przewodnik po ustawie - 30.11.2012

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych wystosował do wszystkich parlamentarzystów list informujący o aktualnej sytuacji działkowców i ogrodów, które w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego za 13 miesięcy mogą znaleźć się w próżni organizacyjnej. Zaistniała sytuacja grozi całkowitą dezorganizacją ogrodów, z których korzysta milion polskich rodzin i poważnymi szkodami społecznymi. Dlatego, jak wskazał Trybunał Konstytucyjny, konieczne jest pilne podjęcie działań legislacyjnych, które usuną lukę w prawie.

Posłowie zostali poinformowani, że działkowcy mając poczucie odpowiedzialności za swoje sprawy i umiejętność współpracy podjęli wysiłek opracowania obywatelskiego projektu ustawy. Efektem prac, w których mieli możliwość uczestniczenia przedstawiciele każdego z blisko 5000 ogrodów w Polsce, jest przesłany do każdego posła i senatora projekt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pod którym obecnie Komitet zbiera podpisy obywateli.

By ułatwić parlamentarzystom zapoznanie się z przygotowanym projektem ustawy, otrzymali oni również przewodnik po ustawie o rod, który w syntetyczny sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia tej ustawy. Zapisy w niej zawarte w odpowiadają wszystkim wytycznym określonym przez Trybunał, gwarantują pluralizm w prowadzeniu ogrodów, zapewniają swobodę zrzeszania oraz uwzględniają interesy właścicieli terenów zajmowanych przez działkowców, tj. samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Jednocześnie projekt realizuje postulat zgłoszony wobec ustawodawcy przez Trybunał - zapewnia poszanowanie praw działkowców.

Członkowie Komitetu w imieniu wszystkich Działkowców wyrazili nadzieję, że parlamentarzyści po zapoznaniu się z projektem ustawy udzielą swojego poparcie dla tej inicjatywy zarówno swoim podpisem, jak i podczas prac w Parlamencie.

AH

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.