Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy ze Wschowy zapoznali się z projektem ustawy - 30.11.2012

Wschowa jest miastem jednego ogrodu, który skupia na swoich działkach prawie 1000 działkowców,  mieli Oni okazje zapoznać się z obywatelskim projektem ustawy o ogrodach działkowych.

27.11.2012r. około 100 osób zgromadziło się w domu działkowca ROD „Związkowiec” aby dowiedzieć się jakie rozwiązania zapisane są w obywatelskim projekcie. W spotkaniu z ramienia komitetu inicjatywy ustawodawczej uczestniczyli członkowie prezydium Okręgowego zarządu PZD w Zielonej Górze na czele z wiceprezes OZ, panią Joanną Mikołajczyk i sekretarzem OZ panem Jerzym Komarnickim. Przedstawiciele OZ PZD w Zielonej Górze rzeczowo i dokładnie przedstawili zapisy projektu ustawy oraz przyczyny związane z podjęciem inicjatywy ustawodawczej. Omówili też skutki ewentualnego nie podjęcia przez Rząd prac legislacyjnych nad uregulowaniem kwestii ogrodów działkowych. Spotkanie prowadził prezes ROD „Związkowiec” w Wschowie, pan Henryk Rodak.

Uczestnicy spotkania w trakcie dyskusji nad projektem wyrażali obawy, iż mimo że projekt zyskuje coraz większe społeczne poparcie oraz przychylność władz samorządowych Sejm może go odrzucić i przyjąć  inne zapisy nie koniecznie korzystne dla działkowców. Mówiono, że jeżeli gmina narzuci na działkowców konieczność płacenia podatków, 40% działek we Wschowie opustoszeje, co zapoczątkuje tzw. „efekt śnieżnej kuli” i ogrody w krótkim czasie przestaną istnieć.

Obecny na spotkaniu wiceburmistrz Wschowy, pan Stanisław Kowalczyk oznajmił, że problem jest złożony i gminy jeśli zajdzie taka konieczność i będą zmuszone nakładać na dziłkowców podatki na pewno od tego nie odstąpią, zwłaszcza w dużych miastach. Podkreślił, iż w sprawie podatków Rząd może uznać, iż wychodzi naprzeciw gminom dając im źródło dodatkowych dochodów na realizacje zadań. Zapewnił, że władze Wschowy są zadowolone ze współpracy z działkowcami i dostrzegają  potrzebę istnienia ogrodów w mieście. Zapewnił, że jeśli jest taka wola, Rada Miejska w Wschowie podejmie stanowisko w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy. Doradził by działkowcy szukali poparcia przede wszystkim wśród ugrupowań parlamentarnych, tak by nasz projekt zyskał jak największą rzeszę zwolenników w Sejmie.

W trakcie spotkania podjęto pisemny apel do Marszałek Sejmu o popieranie inicjatywy obywatelskiej działkowców.

inż. Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio