Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z działkowcami i samorządowcami w Choszcznie - 29.11.2012

W sali Domu Kultury w Choszcznie, 28 listopada br. spotkali się działkowcy choszczeńskich ogrodów działkowych, aby zapoznać sie z ogólną sytuacją po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz przygotowanym obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który zapewni ogrodom stabilną przyszłość, a działkowcom korzystne zapisy uprawniające ich do swobodnego korzystania z działki.

            W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 działkowców, którzy skorzystali z zaproszenia.

            W spotkaniu udział wzięli także zaproszeni goście:

  • Robert Adamczyk - Burmistrz Choszczna,
  • Alina Dachowska - w imieniu Starosty Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
  • Krystyna Wiśniewska – Bugaj – klub PO, Radna Sejmiku Województwa,
  • Eugeniusz Nykiel – klub SLD,

            Spotkanie prowadził Dyrektor Biura OZ Tomasz Olkuski oraz Radca Prawny OZ Piotr Kapiński.

            O godz. 12.30 organizator spotkania Antoni Czachowicz Prezes ROD „Pionier” oraz członek Okręgowego Zarządu rozpoczął spotkanie witając wszystkich przybyłych działkowców, zaproszonych gości oraz przedstawicieli Okręgowego Zarządu.

            Ze względu na ograniczony czas w pierwszej kolejności o zabranie głosu poprosił burmistrz Choszczna. W swoim wystąpieniu podkreślił, że współpraca pomiędzy Gminą a ogrodami układa się dobrze. Nie widzi potrzeby zmian w ich funkcjonowaniu oraz likwidacji ogrodów na terenie Choszczna.           

            W dalszej kolejności sytuację ogólną PZD oraz ogrodów działkowych a także przyczyny i konieczność podjęcia inicjatywy opracowania i zgłoszenia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zreferował Tomasz Olkuski.

            Omówił skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zagrożenia, jakie wynikają z zakwestionowania aż 24 artykułów ustawy jeszcze obowiązującej oraz założenia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

            Działkowcy z uwagą wysłuchali tego, co przewiduje projekt. W pełni zaakceptowali proponowane rozwiązania przyszłej ustawy.

            Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Pani Krystyna Wiśniewska – Bugaj reprezentująca klub PO podkreśliła, że jest za pozostawieniem ogrodów działkowych, w pełni popiera przygotowany projekt i ma nadzieję, że nowa ustawa będzie w pełni zabezpieczała interesy działkowców.

            Pani Alina Dachowska przekazała w imieniu Starosty, że ogrody są potrzebne i nie ma potrzeby ich likwidacji. Prawo trzeba uporządkować w ten sposób, aby pozostawić ogrody działkowe.

Pan Eugeniusz Nykiel z SLD poinformował, że jego klub złożył w Sejmie nowelizację ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił jednak, że w pełni popierają propozycje zgłoszonego projektu.  

            Działkowcy między innymi poruszali temat przyszłej „ustawy śmieciowej” i jej skutkach dla działkowców, a także domagali się jasnego stanowiska PO w przedmiocie ogrodów i poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nawiązali do ostatniego Kongresu PZD, gdzie przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych zapewniali, że nie pozwolą na likwidację Polskiego Związku Działkowców a stało się inaczej.

            Dziękując wszystkim za przybycie zakończono to potrzebne spotkanie.

            Wiele osób uczestniczących w spotkaniu podpisało od razu listy poparcia. Inni zabrali je, by zbierać podpisy wśród rodziny i znajomych.

 

Opracował: Dyrektor Biura - Tomasz Olkuski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio