Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino: Działkowcy nie dajcie się podzielić! - 29.11.2012

W dniu 27.11.2012 r. w świetlicy rodzinnego ogrodu działkowego im. A. Zawadzkiego w Gryfinie odbyło się zebranie działkowców poświęcone omówieniu obecnej sytuacji Związku, oraz obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

W spotkaniu udział wzięło 76 działkowców, oraz zaproszeni goście w osobach;

  • Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Henryk Piłat,
  • Wicestarosta Powiatu Gryfino Pan Jerzy Miler,
  • Przedstawiciele partii Sojuszu Lewicy Demokratycznej Pan Andrych, Polskiego Stronnictwa Ludowego Pan Józef Ruciński i Bezpartyjnego Bloku Samorządowego Pan Rafał Guga.
  • Prezes OZ PZD w Szczecinie Pan Tadeusz Jarzębak wraz z prawnikiem Panem Michałem Tera.
  • Przedstawiciele prasy lokalnej tj ,,Gazety Gryfińskiej'' i ,,Nowe 7 Dni Gryfina''

Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu zwrócił się do działkowców z apelem, aby działkowcy nie dali się podzielić zaznaczając że najważniejszym obecnie jest wzajemny szacunek i spokój. Bardzo stanowczo zagwarantował działkowców, że działki w Gryfinie są niezagrożone i nadal bezterminowo będą funkcjonowały. Nadmienił też, że obecnie należy popierać przedmiotowy projekt ustawy i trzeba oczekiwać przyjęcia przez parlament projektu ustawy satysfakcjonującego wszystkich działkowców.

Pan Burmistrz jak i wszyscy zaproszeni goście złożyli podpis swojego poparcia dla tego projektu ustawy.

Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, oraz ulotki. Zbierane też były podpisy poparcia dla przedmiotowego projektu ustawy, oraz listu otwartego skierowanego do najwyższych organów naszego państwa i parlamentarzystów.

Projekt ustawy szczegółowo został omówiony przez prezesa OZ PZD Pana Tadeusza Jarzębaka, po czym zabrał głos Burmistrz Pan Henryk Piłat.

Po wystąpieniach zaproszonych gości odbyła się merytoryczna dyskusja.

 

Prezes Zarządu ROD - Czesław Skonecki

Zdj. Brama Bańska w Gryfinie, Wikipedia

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.