Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z działkowcami w Połczynie Zdroju - 28.11.2012

W przepięknej scenerii Zamku w Połczynie Zdroju w dniu 27.11.2012 roku przedstawiciele okręgowego zarządu PZD zaprezentowali zebranym działkowcom i zaproszonym gościom obywatelski projekt ustawy o ROD.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Starosta Świdwiński Pan Mirosław Majka, który z żalem musiał opuścić spotkanie zaraz na początku z powodu ważnej sprawy służbowej;
  • Burmistrz Miasta Połczyn Zdrój Pani Barbara Nowak;
  • Dyrektor Połczyńskiego Centrum Kultury Pani Ewa Tokarska, oraz działkowcy           z Połczyna Zdroju i Świdwina.

Na wstępie przedstawiciele okręgowego zarządu zaprezentowali projekt ustawy o ROD apelując  o aktywne włączenie się w zbieranie podpisów poparcia pod projektem.

W trakcie dyskusji Pani Burmistrz Barbara Nowak w swoim wystąpieniu w obszerny  i wyczerpujący sposób przedstawiła działkowcom przyszłe wzajemne relacje jakie powstaną  podczas realizacji zapisów projektowanej ustawy pomiędzy ogrodami (stowarzyszeniami)       a samorządem miejskim. Pani Burmistrz podkreśliła wartość projektu ustawy polegający na    w miarę precyzyjnym    zdefiniowaniu ogrodu, jego miejsca w przestrzeni publicznej oraz prawnego zorganizowania. Pani Burmistrz zaapelowała do działkowców o podpisywanie projektu ustawy, swój podpis również złożyła, oraz zwracając się do obecnych zarządów prosiła o przemyślenie sposobu konsolidacji ogrodów w Połczynie w większy organizm. Konsolidacja może pomóc ogrodom w uzyskaniu lepszych efektów przy realizacji przez miasto szeregu ważnych przedsięwzięć infrastrukturalnych, które będą udziałem również ogrodów.   

Działkowcy w toku dyskusji również podnosili kwestie łączenia ogrodów (stowarzyszeń)        w większą jednostkę organizacyjną, bo będzie wówczas możliwa racjonalizacja kosztów zarządzania ogrodem, podnoszono sprawy dotyczące ochrony ogrodów przed likwidacją jak również ochronę prawna działkowców.

Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Centrum Kultury w czytelni biblioteki wyłożone są materiały informacyjne dotyczące projektu ustawy wraz z lista podpisów.

Organizatorem spotkania było kolegium prezesów ROD w Połczynie Zdroju.

Ryszard Nowak - Dyrektor Biura  OZ PZD 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.