Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Delegacja działkowców u posła Arkadiusza Litwińskiego z PO - 28.11.2012

27 listopada 2012 roku, 5-cio osobowa delegacja ROD z Szczecina spotkała się z Panem Posłem Arkadiuszem Litwińskim w biurze poselskim Platformy Obywatelskiej w Szczecinie. Prezes OZ Tadeusz Jarzębak,  przedstawił temat przewodni tego spotkania, tj. aktualną sytuację działkowców,  ogrodów, Związku oraz prowadzonej pracy - popularyzacji obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

         Wręczono Panu Posłowi obywatelski projekt ustawy i zwrócono się z prośbą o wsparcie naszych działań, oraz zgłoszonego projektu do Marszałka Sejmu przez Platformę Obywatelską. 

         Poseł poinformował, że ogólnie zapoznał się z projektem ustawy wcześniej mu dostarczonym i jest zorientowany w sytuacji działkowców i ogrodów. Zadeklarował iż będzie zabiegał aby w niedługim czasie powstał zespół, który będzie pracował na rzecz nowej ustawy o ogrodach. Uważa, że przedstawiciele PZD powinni uczestniczyć w pracach takiego zespołu. Poseł był zainteresowany czy na szczeblu krajowym prowadzone są rozmowy w sprawie spotkania się z klubem poselskim PO. Złożył podpis na liście poparcia Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wywiązała się dyskusja wynikająca z troski o los ogrodów. Pan  Poseł poinformował nas, że Platforma Obywatelska prawdopodobnie złoży swój projekt ustawy dotyczący ogrodów działkowych na początku przyszłego roku. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Poseł zgłosił deklaracje, że jeżeli będą spotkania z działkowcami a czas mu pozwoli to  chętnie uweźmie udział w takim spotkaniu.

Sporządził J Romanowski

Zdj. Arkadiusz Litwiński, Flickr

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.