Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Henryk Kmiecik z Ruchu Palikota popiera nasz obywatelski projekt ustawy o ROD - 28.11.2012

W dniu 26 listopada 2012 roku z przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych miasta  Jeleniej Góry  spotkał się poseł  Henryk  Kmiecik z Ruchu Palikota.

Spotkaniu przewodniczył  Członek Prezydium  Okręgowego Zarządu Sudeckiego  Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie  Zdroju  - Pan Jan Kołtok.

Wprowadzając posła i uczestników w temat spotkania stwierdził, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku podważył prawie wszystkie zapisy ustawy o ROD z 2005 roku, w których były zapisy dotyczące Polskiego Związku Działkowców. Trybunał określił termin 18 miesięcy na uchwalenie przez Sejm nowych regulacji prawnych dla ogrodów działkowych. Poinformował, że z inicjatywy działkowców Związek przygotował nowy projekt ustawy o ROD, który został przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej  przesłany do Marszałek Sejmu.

Pan Jan Kołtok –  przedstawił założenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD i jego znaczenie dla działkowców, ogrodów i społeczności  lokalnych.

W dyskusji poinformowano Posła o historii powstawania ogrodów działkowych na terenie miasta   Jelenia Góra oraz kosztach, jakie ponieśli działkowcy na zagospodarowanie trenów często  nikomu niepotrzebnych.  Podkreślono, że to działkowcy swoją własną pracą i za własne  środki finansowe mają to, co  służy nie tylko im  i ich rodzinom, ale i całej społeczności  lokalnej. 

Odpowiadając działkowcom poinformował, że zapoznał się z naszym projektem ustawy oraz uzasadnieniem. Stwierdził, że jego Klub Parlamentarny nie prowadzi prac nad nowym projektem ustawy o ogrodach.

Poseł złożył deklarację, że zagłosuje za naszym projektem ustawy o ROD.

Złożył swój podpis na liście poparcia projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jednocześnie wyraził wolę włączenia się w akcję zbierania podpisów.

Uważa także, że politycy nie powinni uszczęśliwiać na siłę działkowców i powinni poprzeć obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Henryk Ziomek

Zdj. Henryk Ziomek ze strony www.ruchpoparcia.pl

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.