Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poparcie obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD - przedmiotem spotkań w Okręgu Sudeckim - 28.11.2012

W dniach  16,17,19,20 i 21  listopada 2012r   odbyło się 5  spotkań  z członkami zarządów ogrodów, komisji rewizyjnych i komisji rozjemczych ROD  oraz  działkowcami okręgu  sudeckiego. W  spotkaniach wzięło udział  560  osób.

Narady prowadził Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Szczawnie  Zdroju  mgr Wincenty Kulik przy współudziale Wiceprezesa OZ mgr  Henryka Ziomka.

W trakcie spotkań omawiano przyczyny i konieczność podjęcia inicjatywy opracowania i zgłoszenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Przedstawiano główne założenia tego projektu i ich znaczenie dla działkowców jak i  społeczności  lokalnych.  Przekazano informację o podjętych działaniach przez Krajową Radę PZD,  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej  i  Okręgowy Zarząd w celu popularyzacji i poparcia dla projektu. Zebrani  zostali poinformowani  o odbytych spotkaniach z parlamentarzystami Ziemi Wałbrzyskiej i Jeleniogórskiej  i ich stanowiskami do obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Zwracano uwagę na konieczność uzyskania poparcia dla projektu ustawy ze strony posłów na Sejm RP oraz ze strony samorządów terytorialnych.

Uczestnicy narad otrzymali liczne dokumenty, w tym:projekt ustawy wraz z uzasadnieniem,   przewodnik po obywatelskim  projekcie ustawy o rod, ulotki informacyjne  oraz Listy -  wykazy do zebrania podpisów poparcia projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ponadto w czasie  spotkania  omówiono sposób jak i miejsca zbierania podpisów. Poinformowano  zebranych o powołaniu 9 Punktów Konsultacyjnych Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach  Działkowych  w okręgu  sudeckim, a  informacje o  lokalizacji  tych  punktów, godzinach  ich  otwarcia -  zostały  umieszczone na stronie  internetowej OZS PZD oraz przekazane  społeczeństwu poprzez umieszczenie  tych informacji  w lokalnej  prasie.

Projekt  ustawy  był  bardzo ciepło przyjmowany przez  uczestników  spotkań, jednakże 
w  dyskusji pojawiały się obawy czy Sejm zechce się zająć naszym projektem i podzielić  nasze  zdanie i jakie alternatywne rozwiązania mogą czekać działkowców w przyszłości w przypadku „opieszałej pracy  Sejmu” lub innego  niż nasz punkt widzenia.

Zarówno przedstawiciele samorządów ogrodowych jak i zwykli działkowcy  stwierdzali potrzebę ale  przede wszystkim  konieczność uzyskania wyraźnego społecznego poparcia dla projektu ustawy , podkreślając że  należałoby zebrać  znacznie więcej podpisów niż  to  minimum ustawowe –100.000. Zwrócili uwagę na  konieczność podjęcie natychmiastowych działań.

Na zakończenie  uczestnicy spotkań,  wystosowali  Apel  działkowców sudeckich w sprawie  poparcia  obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych  Ogrodach Działkowych do wszystkich Posłów Okręgu Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego.

Henryk Ziomek

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio