Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z Panem Posłem Krzysztofem Lipcem z PiS - 28.11.2012

W dniu 27 listopada br. odbyło się w Starachowicach spotkanie przedstawicieli OZ Świętokrzyskiego z Posłem na Sejm RP – Panem Krzysztofem Lipcem.

Tematem przewodnim niniejszego spotkania był oczywiście wyrok Trybunału Konstytucyjnego – jego zagrożenia dla Działkowców, ogrodów i Związku. Szczególny nacisk położono oczywiście na obywatelski Projekt Ustawy o ROD i inne inicjatywy partyjne w tym zakresie.

Szczegółowo zapoznano Pana Posła z głównymi założeniami Projektu, w szczególności w przedmiocie zabezpieczenia tytułów prawnych do terenów ogrodów, praw użytkowników działek, procedur ewentualnych likwidacji ROD, funkcji ogrodów dla działkowców, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego.

Poruszona została także kwestia złożonego projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Solidarnej Polski wraz ze wskazaniem negatywnych rozwiązań i krytycznej jego oceny ze strony samych użytkowników działek.

Pan Krzysztof Lipiec podkreślił swoje poparcie dla Działkowców i ogrodów, uznając potrzebę ich dalszego funkcjonowania i zachowania wypracowanego dorobku.

Przekazane Panu Posłowi materiały informacyjne będą Mu przydatne – jak stwierdził – celem dokładniejszego zapoznania z zapisami proponowanymi w obywatelskiej inicjatywie.

Wskazał na konieczność podjęcia prób celem wypracowania ponadpartyjnego porozumienia dla zachowania dorobku i idei polskich ogrodów działkowych.

Zobowiązał się także, iż postara się na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP dokonać szerszych rozmów wśród członków swojej partii co do ewentualnych prac PiS nad projektem ustawy o ogrodnictwie działkowym i ewentualnego wsparcia Projektu obywatelskiego z ramienia tego ugrupowania.

W związku z powyższym umówiono się wstępnie na ponowne spotkanie Pana Posła z prawnikiem i przedstawicielami Okręgu w zakresie dokładniejszego omówienia regulacji w Projekcie Ustawy o ROD już po jego szczegółowej lekturze.

Przedmiotem konsultacji mogą stać się także ewentualne propozycje ustawowe PiS w odniesieniu do ogrodnictwa działkowego – jeśli takowe zostaną do tego czasu przygotowane.

 

 

Jan Stańczyk - Dyrektor Biura OZ

Zdj. Krzysztof Lipiec, Wikipedia

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio