Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Mularczyk z Solidarnej Polski zaskoczony stanowiskiem działkowców - 27.11.2012

19 listopada z inicjatywy Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowym Sączu odbyło się spotkanie z Arkadiuszem Mularczykiem z Solidarnej Polski – posłem na Sejm RP okręgu nowosądeckiego.

Zofia Mróz - Przewodnicząca Kolegium Prezesów - poinformowała Pana Posła, że decyzją Marszałek Sejmu Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD z dnia 05.11.2012 uzyskał osobowość prawną. Następnie omówiła główne założenia projektu Ustawy o ROD tj. zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji ogrodów działkowych, a także prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania oraz zadania organizacji działkowców i organów administracji publicznej w zakresie wspierania rozwoju ogrodnictwa działkowego. Równocześnie Przewodnicząca Kolegium Prezesów poinformowała, że projekt ustawy uwzględnia wszystkie zastrzeżenia ujęte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.

Odnosząc się do projektu złożonego do Sejmu przez Klub Parlamentarny Solidarna Polska, Prezes Zofia Mróz wypunktowała wszystkie zawarte w nim zapisy, które zdaniem działkowców są dla nich niekorzystne. Równocześnie zwróciła uwagę ,że Pan Poseł Dera, jeden z autorów projektu, jest wrogo nastawiony do działkowców, a sam nie respektuje obowiązujących ustaw.

Poseł Mularczyk był zaskoczony stanowiskiem działkowców. Podczas spotkania powiedział, że nie był świadomy, iż projekt przygotowany przez posła Derę budzi wśród działkowców tak negatywne emocje, a także merytoryczne zastrzeżenia. Wyjaśnił, że Solidarna Polska zawierzyła projekt ustawy dotyczący ogrodów działkowych posłowi Andrzejowi Derze, gdyż uznano go za fachowca w tej dziedzinie. Ocena taka wynikała z sytuacji – poseł Dera reprezentował Sejm przez Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie działkowców i zaskarżonej ustawy. Członkowie Klubu Solidarnej Polski uznali więc na tej podstawie, że aktywność posła Dery w tej dziedzinie wynika z jego wiedzy i zainteresowań. Dlatego bez zastrzeżeń i wnikania w szczegóły zaakceptowano  i przyjęto projekt ustawy działkowej, który przygotował.

Poseł Mularczyk zapewnił wszystkich obecnych na spotkaniu działkowców, że zapozna się z dostarczonymi materiałami i podczas kolejnego spotkania będzie mógł zająć stanowisko w sprawie projektu ustawy o rod, jak również odniesie się do zastrzeżeń, co do ustawy proponowanej przez Solidarną Polskę.

Podczas spotkania wywiązała się szeroka merytoryczna dyskusja, w której zabierali głos wszyscy uczestnicy. Dzałkowcy mówili czego oczekują po projekcie przygotowanym dla działkowców i prosili posła Mularczyka o wsparcie projektu ustawy o rod, który zyskał pełną aprobatę całego środowiska działkowego. Zwracali się do posła z prośbą o rzeczową analizę i ocenę tego, co się dzieje wokół ogrodów i działkowców, a także o wzięcie pod uwagę wszystkich uwag i zdania działkowców, które podczas przygotowania projektu przez Solidarną Polskę zostało całkowicie pominięte.

Poseł Arkadiusz Mularczyk przychylnie odniósł się do propozycji działkowców i wyraził chęć rozeznania w sytuacji. Umówił się z działkowcami na kolejne spotkanie, które odbędzie się 10 grudnia br.

 

AH

Zdj. Arkadiusz Mularczyk ze strny internetowej www.amularczyk.pl

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio