Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z Panią Poseł Marzeną Okła – Drewnowicz - 27.11.2012

W dniu 26 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Świętokrzyskiego PZD z Panią Poseł Marzeną Okła – Drewnowicz. Tematem przewodnim niniejszego spotkania była oczywiście aktualna sytuacja Działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i Związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 11 lipca br.

W trakcie rozmowy zapoznano Panią Poseł z opracowanym, obywatelskim Projektem Ustawy o ROD i jego fundamentalnymi założeniami prawnymi w zakresie uregulowania ogrodnictwa działkowego z uwzględnieniem wydanego orzeczenia Trybunału.

Poruszono kwestię przepisów przejściowych jako najistotniejszych w przedmiocie zachowania tytułów prawnych do blisko 5 tysięcy ogrodów, a tym samym praw ponad miliona działkowców i członków ich rodzin. Przybliżono tematykę ewentualnych procedur likwidacji ROD i zapisów odnoszących się do samych Działkowców – ich praw i obowiązków.

Pokrótce przedstawiciele OZ odnieśli się także do złożonego w Sejmie projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Solidarnej Polski, podkreślając daleko idącą szkodliwość proponowanych przez SP regulacji. Propozycja taka zdaniem Pani M. Okła – Drewnowicz jako niespójna od strony prawnej i nieżyciowa nie będzie miała szans na uchwalenie.

Pani Poseł zauważyła trafność konstrukcji w zakresie przekształcenia PZD w stowarzyszenie ogrodowe, co powoduje pewność dalszego funkcjonowania ogrodów – ciągłości tytułów prawnych do terenów.

Z aprobatą ustosunkowała się także do innych zapisów – w kwestii likwidacji, praw działkowców i funkcji ROD.

Szczególnie cenne Jej zdaniem i zasługujące na aprobatę jest opracowanie przez Związek materiałów informacyjnych i promocyjnych obywatelskiego Projektu Ustawy – w szczególności w zakresie przystępności ich treści.

Przedstawiciele OZ zostali poinformowani, iż Platforma Obywatelska opracowuje swój projekt ustawy o ogrodnictwie działkowym, który winien być ostatecznie przygotowany w I kwartale roku przyszłego.

Zdaniem Pani Poseł, z chwilą jego ukończenia powinien on być skonsultowany ze środowiskiem Działkowców. Umówiono tym samym wstępne spotkanie Pani M. Okła – Drewnowicz z prawnikiem Okręgu co do omówienia i porównania proponowanych regulacji PO i pozyskania w tym zakresie stanowiska Związku. Przewidziano też analizę projektu Platformy pod kątem zestawienia z propozycją obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Zdaniem Pani Poseł powinno udać się wypracować takie regulacje, które pozwolą zachować dotychczasowy dorobek Działkowców i ogrodów działkowych.

Kwestia prac PO nad swoim projektem jak i zapisy proponowane przez samych Działkowców w ich obywatelskiej inicjatywie, będzie się starała Pani Poseł przedstawić i przybliżyć wśród innych parlamentarzystów już w trakcie najbliższego posiedzenia Sejmu RP z początkiem grudnia br.

 

 

                                                                                              Jan Stańczyk

                                                                                              Dyrektor Biura OZ

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio