Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z ROD im. „Fryderyka Chopina” w Częstochowie zapoznali się z obywatelskim projektem ustawy o ROD - 26.11.2012

W  dniu  23  listopada  2012  roku  w  Domu  Działkowca  ROD  im.  „F.  Chopina”  w  Częstochowie   odbyła  się  narada  działkowców  ogrodu, którego  historia  powstania  datowana  jest  na  1933  rok.  Na  ogrodzie  jest  77  rodzinnych  działek  i  spora  grupa  działkowców , którzy  użytkują  swoje  działki  od  niemal  pół  wieku.  Tematem  spotkania  było  przybliżenie   uczestnikom  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  oraz  aktualnej  sytuacji  w  której  znaleźli  się  działkowcy  i  ogrody.

Prezes  ogrodu  Kazimierz  Skoczek  poprosił  Dyrektora  Biura  Okręgowego  Zarządu  PZD w  Częstochowie  Adama  Więcławika  o  zaprezentowanie  założeń  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych. Głównym  założeniem  i  celem  obywatelskiego  projektu    ustawy  jest  zachowanie  wszystkich  korzystnych  dla  działkowców  zapisów,  których  nie  zakwestionował  wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  jak  również  maksymalne  zabezpieczenie  należnych  praw  działkowców  stwierdził  w  swoim  wystąpieniu  przedstawiciel  OZ  PZD.   W  swoim  wystąpieniu  podkreślił,  że  obywatelski  projekt  ustawy  ma  charakter  ewolucyjny  i  gwarantuje  wolność  zrzeszania  się  członkom   rodzinnych  ogrodów działkowych.   

Zebrani  działkowcy  z  wielkim  zainteresowaniem  wysłuchali  projektu  ustawy,  w którym  zagwarantowane  zostały  prawa  działkowców  szczególnie  do  bezpiecznego   korzystania  ze  swoich  działek.  W  dyskusji  uczestnicy  wysoko  ocenili  przedstawiony  projekt  ustawy,  który  odpowiada  działkowcom  i  rodzinnym  ogrodom  działkowym,  ponieważ  zachowuje dotychczasowe  prawa  nabyte  na  przestrzeni  całej  historii  ruchu  ogrodnictwa  działkowego  jak również uwzględnia  zawarte  w  orzeczeniu  Trybunału  Konstytucyjnego  uwarunkowania.  Uczestnicy  spotkania  potwierdzili,  że  opracowany  obywatelski  projekt  ustawy  odpowiada  działkowej  rodzinie,  gdyż  wprowadza  zabezpieczenie  i  daje  szansę  uregulowania  prawa użytkowania ogrodom,  które  dotychczas  nie  miały  uregulowanego  stanu  prawnego.

Na  zakończenie  uczestnicy   przyjęli  jednogłośnie   treść  listu  skierowanego  do  Pani  Marszałek  Sejmu Ewy  Kopacz  pod  który  złożyło  podpisy  47  uczestników  spotkania.

 

Opracował  Adam  Więcławik

Zdj. Częstochowa - Wikipedia

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio