Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Działkowcy walczą o swoje prawa

Parlamentarzyści o projekcie obywatelskim - 21.11.2012

Leszek Miller, szef SLD, okręg wyborczy Gdynia

Były Premier RP podczas spotkania w Zabrzu, z udziałem gospodarzy samorządowych, politycznych miejskich i wojewódzkich SLD, mieszkańców Zabrza i Działkowców zadeklarował pomoc w poparciu projektu obywatelskiego. Docenił dotychczasowe osiągnięcia PZD, tradycje, trud i wielopokoleniowy wysiłek w zakładaniu ogrodów. Zapewnił, że posłowie SLD w Sejmie i struktury SLD w terenie będą czyniły wszelkie możliwe działania, aby PZD i działkowcy mogli w spokoju dalej uprawiać działki i na nich wypoczywać.

Jerzy Wenderlich, SLD, Wicemarszałek Sejmu, okręg wyborczy Toruń

Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich zapewnił, że obywatelski projekt ustawy autorstwa PZD będzie popierany przez klub SLD i polską lewicę, niezależnie od własnego projektu ustawy i posłowie SLD nie pozwolą, by zalegał on w "zamrażarce sejmowej". „Posłowie wywodzą się z "lokalnych ojczyzn", w których wszyscy się znają i wobec siebie powinni być lojalni” – zauważył Wicemarszałek. Podkreślał, że we wszystkich klubach parlamentarnych są posłowie, którzy znają "rzemiosło działkowe"  i dobrze życzą działkowcom, stąd też możliwe jest, by posłowie głosowali za ustawą autorstwa PZD ponad podziałami politycznymi.

Dariusz Joński, Artur Ostrowski , SLD, okręg wyborczy Łódź i Piotrków Trybunalski

Posłowie podczas spotkania parlamentarzystów ze społecznością w Rawie Mazowieckiej, zapewnił, o pełnym poparciu SLD w realizacji dążeń i inicjatyw działkowców zrzeszonych w PZD. Posłowie powiedzieli, że również SLD przygotowuje swój projekt ustawy działkowej.

Romuald Ajchler, SLD, okręg wyborczy Piła

Poseł odniósł się pozytywnie do roli i działalności Polskiego Związku Działkowców i stwierdził, że bez silnego Związku działkowcy i ogrody się nie obronią. Ajchler zapewnił, że SLD będzie dalej współpracować z działkowcami. Ponadto uważa, że to projekt stworzony przez samych Działkowców zrzeszonych w PZD powinien być dominującym i wokół niego powinny być porównywane i procedowane rozwiązania z innych projektów. W jego opinii do niekorzystnego rozstrzygnięcia w Trybunale Konstytucyjnym przyczynili się także przedstawiciele Sejmu, którzy źle bronili zaskarżonej ustawy. Poseł R. W swoim wystąpieniu Poseł Ajchler powiedział, że SLD w pełni popiera naszą inicjatywę i wprowadzenie do Sejmu obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Oświadczył również, że w Sejmie zagłosuje za projektem ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i w obecności uczestników spotkania we Wronkach złożył swój podpis na liście poparcia projektu ustawy o ROD.

Bogusław Wontor, SLD, okręg wyborczy Zielona Góra

Potwierdził, iż Sojusz Lewicy Demokratycznej pomimo, iż pracuje nad własnym projektem ustawy o ogrodach działkowych w pełni popiera inicjatywę obywatelską firmowaną przez Polski Związek Działkowców.

Jacek Czeniak, SLD, okręg wyborczy lubelski

Poseł zadeklarował współpracę z dzialkowcami.  Uznał, że ich głos musi być słyszany w Sejmie i posłowie nie mogą go pominąć. Zapowiedział, że  sam będzie głosował za najlepszym dla działkowców prawem.

 Marek Balt, SLD, okręg wyborczy Częstochowa

„Pragnę wyrazić moje poparcie na rzecz projektu oraz zapewnić o mojej aktywnej pomocy na rzecz propagowania wiedzy na temat akcji PZD" - czytamy w liście, który poseł skierował do PZD. Poseł umożliwił także mieszkańcom Częstochowy składanie podpisów pod projektem ustawy o ROD w swoim biurze poselskim.

 Anna Bańkowska, SLD, okręg wyborczy Bydgoszcz

Poseł Bańkowska poinformowała o zainteresowaniu problemami użytkowników działek w ogrodach działkowych  przez jej ugrupowanie polityczne, które również złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wyjaśniła, że propozycja SLD również wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, usuwając z dotychczasowej ustawy artykuły zakwestionowane, tworzy gwarancje prawne i finansowe dla rozwoju i trwania ogrodów działkowych.

 

Jan Cedzyński, Ruch Palikota, okręg wyborczy Kielce

„Nie można w imię materialistycznego podejścia i chęci realizacji zamierzeń deweloperów, zniszczyć dorobek tak ogromnej rzeszy działkowców i ROD- mówił poseł Jan Cedzyński podczas spotkania Okręgowego Zarządu Świętokrzysiego z parlamentarzystami Ziemi Świętokrzyskiej. Poseł z uznaniem odniósł się do roli ogrodów dla członków społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. W jego opinii to właśnie ogrody i działkowcy, jako najważniejszy element tradycji działkowej w Polsce, winni posiadać spójne i dobre przepisy prawne zabezpieczające ich dalsze, prawidłowe funkcjonowanie. Inicjatywę obywatelską w postaci Projektu uznał za cenną i wskazał jednocześnie na konieczność dialogu celem wypracowania najlepszych rozwiązań, mających zabezpieczyć dotychczasowy dorobek Działkowców i ogrodów. Zobowiązał się jednak, iż przygotowany Projekt Ustawy o ROD przekaże do dalszych konsultacji w swoim środowisku partyjnym.

Jacek Najder, Ruch Palikota, okręg wyborczy Piła

„Politycy nie powinni uszczęśliwiać na siłę działkowców. To oni sami wiedzą, co dla nich jest dobre” – uważa Jacek Najder. Poseł Ruchu Palikota podczas spotkania z przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych miasta Piły złożył deklarację, że zagłosuje za projektem ustawy o ROD, aby został on skierowany do dalszego procedowania. Złożył także swój podpis na liście poparcia dla ustawy. „Jeżeli projekt obywatelski ustawy o ROD jest zgodny z Konstytucja RP i uwzględnia wymogi Trybunału Konstytucyjnego to posłowie powinni go przyjąć” – uważa poseł Najder.

Maciej Banaszek, Ruch Palikota, okręg wyborczy Poznań

Pan Poseł po raz kolejny utożsamiał się z działkowcami przypominając, że jeszcze jako mały chłopiec poznał działki i na nich się wychowywał. Z tego powodu problemy działkowców są mu bliskie i będzie starał się wspierać projekt obywatelski. Poinformował również, że klub poselski pracuje nad własny projektem ustawy pod kierunkiem posła Dziadzio z Podkarpacia, ale projekt będzie uwzględniał oczekiwania działkowców i będzie powstawał w porozumieniu z działkowcami z PZD.

Henryk Kmiecik, Ruch Palikota, okręg wyborczy Legnica

Poseł poinformował, że zapoznał się z naszym projektem ustawy oraz uzasadnieniem. Stwierdził, że jego Klub Parlamentarny nie prowadzi prac nad nowym projektem ustawy o ogrodach. Złożył działkowcom deklarację, że zagłosuje za naszym projektem ustawy o ROD. Swoje poparcie podkreślił własnorecznym podpisem pod ustawą o ROD. Wyraził także wolę włączenia się w akcję zbierania podpisów. Poseł Kmiecik uważa, że politycy nie powinni uszczęśliwiać na siłę działkowców i powinni poprzeć obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 Łukasz Krupa, Ruch Palikota, okręg wyborczy Bydgoszcz

Poseł przyznał, że ogrody działkowe nie są mu obce. Wychował się w rodzinie, w której użytkownikami działek w bydgoskich ogrodach były jego babcie. Jego zainteresowanie wzbudziła sprawa sytuacji prawnej gruntów ogrodowych, zwrócił uwagę na interes miast i samorządów lokalnych, jak też i wysłuchał racji działkowców w kontekście korzyści dla samorządów z faktu istnienia ogrodów działkowych. W jego ocenie, kluczem w sprawie problemu działkowców są tereny/grunty ogrodów. Działkowcy przekazali posłowi materiały, w tym tekst projektu obywatelskiego nowej ustawy. Poseł Łukasz Krupa  obiecał, że zapozna się szczegółowo z samym projektem, przeprowadzi rozmowy w swojej organizacji partyjnej w sprawie udzielenia wsparcia dla projektu obywatelskiego, o czym zobowiązał się powiadomić bydgoskich działkowców.

 

 

Marek Gos, PSL, okręg wyborczy Kielce

Poseł podczas spotkania z działkowcami OZ Świętokrzyskiego pozytywnie odniósł się w szczególności do samego faktu jego opracowania uznając, iż złożona do Marszałka Sejmu RP propozycja nowych regulacji w odniesieniu do działkowców i ROD winna stać się bazą do wszelkich rozmów o polskim systemie prawnym dla ogrodnictwa działkowego. Zdecydowanie zapewnił, że projekt Solidarnej Polski z uwagi na nieracjonalne zapisy oraz fakt mniejszości parlamentarnej, nie zostanie z pewnością uchwalony. Poseł Gos zapewnił Działkowców o swoim poparciu. Powiedział także, że będzie się starał być sprawozdawcą obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD w swoim ugrupowaniu parlamentarnym i strukturach wojewódzkich.

Józef Zych, PSL, Marszałek senior Sejmu, honorowy prezes PSL, okręg wyborczy Zielona Góra

„Zagadnienie ogrodów działkowych jest mi znane nie od dziś” – mówił podczas rozmowy z delegacją  działkowców z okręgu zielonogórskiego. Poseł Zych uważa, że inicjatywa obywatelska jest trudną drogą legislacyjną, ale należy robić wszystko by chronić działkowców. Zapewnił, że będzie prowadził rozmowy z poszczególnymi posłami w tej sprawie i, że działkowcy także  powinni szukać zwolenników wśród parlamentarzystów.  Zaznaczył, że jeśli inicjatywa obywatelska nie zyska poparcia parlamentu, to  korzystne dla działkowców przepisy powinny być procedowane jako projekt poselski. Marszałek senior zobowiązał się, iż uważnie przestudiuje obywatelski projekt działkowców.

Franciszek Stefaniuk, PSL, okręg wyborczy Chełm

Poseł zadeklarował całkowite poparcie projektu naszej ustawy i złożył w tym zakresie deklarację, iż ugrupowanie polityczne PSL nie będzie opracowywało własnego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Beata Szydło, wiceprezes PiS, okręg wyborczy Chrzanów

Inicjatywa ustawodawcza przygotowana przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD przede wszystkim zabezpiecza prawa użytkowników działek i z tego też względu zasługuje na szerokie poparcie - stwierdziła po zapoznaniu się z projektem ustawy posłanka Beata Szydło.  „Nacisk lobby deweloperskiego w całym kraju jest bardzo silny, w związku z czym konieczne będzie znalezienie kompromisu, który uspokoi to środowisko i jednocześnie zapewni dalsze istnienie ogrodów działkowych”- mówiła podczas spotkania działaczy terenowych PZD z terenu miasta Dębicy. Wiceprezes PiS zaproponowała, aby podczas czytania projektu ustawy w Sejmie, na widowni znajdowała się bardzo duża grupa działkowców.

Kazimierz Moskal, PiS, okręg wyborczy Rzeszów

Podczas rozmów z działkowcami zapewnił, iż Prawo i Sprawiedliwość przystąpi do budowania ponadpartyjnej koalicji na Podkarpaciu, która umożliwi przegłosowanie w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Tadeusz Dziuba, PiS, były Wojewoda Wielkopolski

Poseł wysłuchał informacji o założeniach ustawy, otrzymał jej projekt z uzasadnieniem i zainteresował się funkcjonowaniem ogrodnictwa działkowego. Stwierdził jednak, że omawiana problematyka jest mu słabo znana i nie ma pełnej wiedzy o toczących się pracach w klubie PiS. Podkreślił ponadto, że jest zwolennikiem utrzymania ogrodów działkowych w miastach. Muszą one stanowić dla każdego miasta rezerwę terenową oraz dawać mieszkańcom miasta możliwość wypoczynku. Poseł złożył obietnicę przedstawienia informacji o zamierzeniach PiS i toczących się pracach w klubie parlamentarnym.

Maks Kraczkowski, PiS, okręg wyborczy Piła

Po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy o ROD stwierdził, że to dobry projekt i nie ma w nim zapisów, które budzą jego wątpliwości. Wyraził swoje uznanie dla tak kompleksowo opracowanego projektu ustawy i jego uzasadnienia, które odwołuje się do historii ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz dla prezentowanych uregulowań prawnych tej problematyki w innych krajach Europy. Swoje poparcie wyraził składając podpis na liście obywateli popierających ten projekt ustawy o ROD. „Uchwalenie nowych uregulowań prawnych dla działkowców powinno być wynikiem ponadpartyjnego porozumienia”- mówił poseł PiS w przemówieniu do działkowców pilskich.  Poseł uważa, że jeszcze przed zebraniem wymaganej ilości podpisów można by było zlecić opinie prawne tego projektu, nawet w biurze legislacyjnym Sejmu, co pozwoliłoby na skrócenie procesu legislacyjnego. 

Jerzy Materna, PiS, okręg wyborczy Zielona-Góra

Poseł Materna zapewnił, że podejmie starania aby ogrody działkowe funkcjonowały na podstawie ustawy, a nie na podstawie uchwał i przepisów lokalnych, by działkowcy w 2013 roku mieli już jasność i nie żyli w niepewności co dalej z ogrodami. Zapewnił, że otrzymany projekt obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przekaże  do ekspertyzy fachowcom. Poseł zapewnił, że będzie miał na uwadze i nie dopuści aby środki pieniężne, wkłady działkowców przeznaczone na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych zostały przejęte (znacjonalizowane ) przez skarb państwa.

Adam Abramowicz, PiS, okręg wyborczy Chełm

Poseł zaoferował rozpoznanie w swoim środowisku poselskim opinii nt. możliwości przygotowania własnego projektu ustawy o ROD. Jednak po rozmowie z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców i szczegółowym zapoznaniu się z zapisami projektu obywatelskiego osobiście wyraził jego poparcie.

Krzysztof Lipiec, PiS, okręg wyborczy Kielce

Pan poseł podkreślił swoje poparcie dla działkowców i ogrodów, uznając potrzebę ich dalszego funkcjonowania i zachowania wypracowanego dorobku. Wskazał na konieczność podjęcia prób celem wypracowania ponadpartyjnego porozumienia dla zachowania dorobku i idei polskich ogrodów działkowych. Zobowiązał się także, iż postara się na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP dokonać szerszych rozmów wśród członków swojej partii co do ewentualnych prac PiS nad projektem ustawy o ogrodnictwie działkowym i ewentualnego wsparcia Projektu obywatelskiego z ramienia tego ugrupowania.

 Marek Ast, PiS, okręg wyborczy Zielona Góra

Zapewnił, iż zarówno On osobiście jak i jego ugrupowanie jest przychylne działkowcom dostrzegając w ogrodach działkowych przede wszystkim ludzi, dla których te skrawki ziemi w miastach są często jedynym miejscem odpoczynku i relaksu, a nierzadko miejscem dającym możliwość wyprodukowania zdrowych i tanich  owoców i warzyw. Pan Poseł zapewnił, iż na najbliższym Klubie Parlamentarnym PiS będzie omawiana sprawa ogrodów działkowych i najprawdopodobniej Prawo i Sprawiedliwość nie wystąpi z własnym projektem ustawy w tej sprawie. Jeśli tak się stanie wielce prawdopodobnym jest, że PiS będzie popierał projekt obywatelski przygotowany przez działkowców. Pan Poseł Marek Ast oznajmił, iż rozumie dlaczego działkowcy tak bardzo obawiają się braku dobrych przepisów regulujących sprawy ogrodów działkowych, ponieważ w przeszłości sam był działkowcem i wie jak wiele pracy wymagało urządzenie, a następnie utrzymanie ogródka  działkowego.  Oczywistym dla niego jest, że nikt kto włożył tak wiele pracy i własnych środków nie godzi się by jego dorobek został zaprzepaszczony.

 

Bożenna Bukiewicz, PO, okręg wyborczy Zielona-Góra

Pani Poseł z dużym zainteresowaniem przyjęła proponowane przez działkowców rozwiązania legislacyjne. Oświadczyła, iż na dzień dzisiejszy Platforma Obywatelska nie zajmuje się pracami nad projektem ustawy o ogrodach działkowych, ale najprawdopodobniej takie prace zostaną podjęte wiosną przyszłego roku. Bożena Bukiewicz zapewniła, iż Platforma Obywatelska nie pozwoli skrzywdzić działkowców, a prace nad projektem partii będą szeroko konsultowane z środowiskiem działkowym.

Ryszard Zawadzki, PO, okręg wyborczy Rybnik

Podczas spotkania z działkowcami w Rybniku Poseł wspomniał o wieloletniej współpracy z ogrodami, prosił zebranych o wymianę informacji dotyczących postępu działań obywatelskiego projektu ustawy. Poseł wyraził nadzieję, że podczas prac w komisjach sejmowych uda się osiągnąć kompromisowe zapisy istotne dla sprawnego funkcjonowania ogrodów.

Tomasz Tomczykiewicz, PO, okręg wyborczy Katowice

Poseł poinformował, że projekt obywatelski ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych  będzie procedowany w sejmie, ale prawdopodobnie jego ugrupowanie polityczne złoży w tej sprawie projekt rządowy. Wyraził nadzieję, że w czasie prac w komisjach sejmowych można będzie osiągnąć kompromisowe zapisy w wielu istotnych dla działkowców sprawach. Podkreślił, że przywiązuje dużą wagę do dalszych działań w tym zakresie i dlatego w najbliższym czasie wyznaczy osobę spośród swoich współpracowników do bieżących kontaktów z OZ Śląskim PZD. Wyraził również wstępną zgodę co do udziału w większym spotkaniu z działkowcami, ale będzie to możliwe dopiero po złożeniu przez Platformę Obywatelską projektu ustawy o ogrodach działkowych.

Artur Gierada, PO, okręg wyborczy Kielce

Poseł z uznaniem odniósł się do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej stwierdzając, iż słusznym było opracowanie przez środowisko działkowców projektu, który zostanie złożony w Sejmie. Jego zdaniem, przygotowanie jak najlepszych i w pełni spójnych regulacji, dających gwarancję dalszego funkcjonowania blisko 5 tysięcy ogrodów w naszym kraju, powinny odbywać się przy udziale przedstawicieli działkowców i Związku. Odnosząc się do projektu ustawy działkowej Solidarnej Polski poseł stwierdził, ze jest ona nie do przyjęcia, jako oderwana od rzeczywistości i nierealna w zastosowaniu.  Jego zdaniem niezbędne jest stworzenie takich zapisów rangi ustawowej, aby przyszłość działkowców i ROD nie była uzależniona od dobrej lub złej woli samorządów. Koniecznym jest w tym zakresie stworzenie mechanizmów prawnych, które skutecznie wyhamują i tak rosnące zakusy na znaczną już część terenów ogrodów. Opracowywane projekty ustaw ze strony Solidarnej Polski czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej mogą Jego zdaniem posłużyć stworzeniu kompleksowych i jednolitych zapisów ustawowych, nie będąc jednocześnie wyznacznikiem kierunku w jakim powinna owa droga legislacyjna pójść. „Należy wzorem innych krajów europejskich takich jak Niemcy czy Wielka Brytania docenić rolę ogrodów działkowych, a nie dążyć do ich likwidacji” – mówił podczas spotkania z działkowcami Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach.

Robert Dowhan, senator PO, okręg wyborczy Zielona Góra

Senator przyznał, że do tej pory nie był zaznajomiony z problematyką rodzinnych ogrodów działkowych  i negatywnych dla działkowców skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego ale wyraził przekonanie, że w miastach powinno być miejsce dla ogrodów działkowych. Docenił pasję i społeczne zaangażowanie ludzi związanych z ogrodami działkowymi, zapewnił, iż zainteresuje się sprawą, chętnie nawiąże bliższe kontakty z działkowcami i będzie śledził rozwój spraw związanych z ustawodawczą inicjatywą działkowców. Równocześnie, jak wynika z naszych informacji, senator zablokował swój adres e-mailowy dla listów wysyłanych przez działkowców drogą elektroniczną ws. projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Małgorzata Janyska, PO, okręg wyborczy Piła

Pani Poseł nie zajęła stanowiska w sprawie poparcia projektu ustawy o ROD. Poinformowała natomiast, że Platforma Obywatelska opracowuje swój projekt ustawy. Nie podała terminu zakończenia prac nad ich projektem ani terminu jego przekazania do Sejmu. Poddała w wątpliwość, co do zgodności z prawem ustawowe przekształcenie PZD w stowarzyszenie działające na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach. Uważa, że Sejm winien procedować na wszystkich projektach zgłoszonych przez ugrupowania polityczne i winny one być one dopuszczone do procedowania na równych prawach.

Stanisław Iwan, senator PO, okręg wyborczy Zielona-Góra

Na spotkaniu z zielonogórskimi działkowcami przedstawił stanowisko Platformy Obywatelskiej, w którym zawarta była informacja, że „działkowców nie spotka krzywda”.  Senator zadeklarował, iż szczegółowo zapozna się z treścią Projektu Ustawy o ROD autorstwa działkowców oraz dokona rozeznania skali, etapu i kierunku prac Platformy Obywatelskiej nad ewentualnym projektem partii.

Jerzy Borowczak, PO, okręg wyborczy Gdańsk

Poseł jest członkiem zespołu opracowującego poselski projekt ustawy o ogrodnictwie działkowym z Klubu Platformy Obywatelskiej. Wyraził swoje głębokie przekonanie, że jeżeli działkowcy złożą projekt obywatelski, to przejdzie on pierwsze czytania i trafi pod obrady właściwej Komisji Sejmowej. Borowczak wskazał, ze w nowej ustawie działkowej znajdą się przepisy zwiększające wpływ gmin i samorządów terytorialnych na ogrody działkowe. W jego opinii pewne szczegóły funkcjonowania ogrodów będą uzgodniane na poziomie lokalnym. Padło również zapewnienie, iż w pracach nad nową ustawą parlamentarzyści będą konsultować się ze środowiskiem działkowców. Przedstawiciele PZD mają być zapraszani do wyrażenia swojego stanowisko na temat proponowanych regulacji. Projekt poselski ma nie być „krzywdzący” dla działkowców.

John Godson, PO , okręg wyborczy Łódź

John Godson poinformował, że jego ugrupowanie powołało wewnętrzny, nieformalny zespół, który pracuje nad własnym projektem ustawy dotyczącej ogrodów działkowych. Jednocześnie obiecał aktywne włączenie się w prace tego zespołu, by móc skonfrontować założenia obu projektów. Zadeklarował również zajęcie stanowiska w sprawie projektu po jego dokładnym przeanalizowaniu. Podczas spotkania z działkowcami w Łodzi pytał m.in. w jaki sposób została rozwiązana kwestia uniezależnienia prawa do działki od przynależności organizacyjnej, czy też określenie zasad prowadzenia ogrodów przez inne stowarzyszenia.

Rafał Grupiński, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO, okręg wyborczy Poznań

Przewodniczący z zainteresowaniem wysłuchał informacji projekcie obywatelskim oraz poinformował, że Platforma Obywatelska zapozna się z projektem i uwzględni go w pracach prowadzonych przez klub PO pod kierunkiem posła Huskowskiego z Wrocławia. Poinformował również, że prace nad projektem ustawy dopiero rozpoczynają się w klubie i że ze wstępnymi wynikami zapozna się w nadchodzącym tygodniu. Poseł zapewnił również o woli uchwalenia nowej ustawy w nakazanym przez Trybunał terminie 18 miesięcy od publikacji wyroku.    

Marzena Okła - Drewnowicz, PO, okręg wyborczy Kilelce

Zdaniem posłanki szczególnie cenne  jest opracowanie przez Związek materiałów informacyjnych i promocyjnych obywatelskiego Projektu Ustawy – w szczególności w zakresie przystępności ich treści. Poslanka poinformowała, że  Platforma Obywatelska opracowuje swój projekt ustawy o ogrodnictwie działkowym, który winien być ostatecznie przygotowany w I kwartale roku przyszłego. Zdaniem Pani Poseł, z chwilą jego ukończenia powinien on być skonsultowany ze środowiskiem Działkowców. Zdaniem Pani Poseł powinno udać się wypracować takie regulacje, które pozwolą zachować dotychczasowy dorobek Działkowców i ogrodów działkowych.

 

Arkadiusz Litwiński, PO, okręg wyborczy Szczecin

Poseł poinformował, że ogólnie zapoznał się z projektem ustawy wcześniej mu dostarczonym i jest zorientowany w sytuacji działkowców i ogrodów. Zadeklarował iż będzie zabiegał aby w niedługim czasie powstał zespół, który będzie pracował na rzecz nowej ustawy o ogrodach. Uważa, że przedstawiciele PZD powinni uczestniczyć w pracach takiego zespołu. Poseł był zainteresowany czy na szczeblu krajowym prowadzone są rozmowy w sprawie spotkania się z klubem poselskim PO. Złożył podpis na liście poparcia Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wywiązała się dyskusja wynikająca z troski o los ogrodów. Pan  Poseł poinformował nas, że Platforma Obywatelska prawdopodobnie złoży swój projekt ustawy dotyczący ogrodów działkowych na początku przyszłego roku.

 

Zbigniew Rynasiewicz, PO, Przewodniczący struktur PO na Podkarpaciu, okręg wyborczy Rzeszów

Poinformował Działkowców, iż w Sejmie musi zostać uchwalona ustawa o ogrodach działkowych przygotowana przez posłów Platformy Obywatelskiej. W najbliższym czasie działkowcy otrzymają projekt ustawy w celu zapoznania się z nim i wniesienia uwag. Rynasiewicz nie zajął żadnego stanowiska w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Mirosław Pluta, PO, okręg wyborczy Rzeszów

Podczas spotkania z działkowcami powiedział „że popiera i będzie popierał Rodzinne Ogrody Działkowe”. Ponadto poseł przedstawił stanowisko Premiera RP Donalda Tuska, który na spotkaniu w PO wyraził się: że nie można skrzywdzić polskich działkowców.  Poseł wypowiedział się również , że będzie lobbował wśród posłów P.O. aby popierali obywatelski projekt Ustawy  o ROD.  Na zakończenie swojego wystąpienia, zwrócił się do zebranych aby składali podpisy popierające obywatelski projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

 

Jan Rulewski, senator PO, okręg wyborczy Bydgoszcz

Senator Rulewski powiedziałdziałkowcom, że zapoznał się z projektem ustawy, a następnie przekazał informacje w temacie sposobu procedowania projektu obywatelskiego, w czym uczestniczyć będzie między innymi również izba parlamentu której jest członkiem, czyli Senat. Przewidywane procedury są stosunkowo długie, a rolą Senatu jest odniesienie się głównie do zastrzeżeń członków Trybunału wyrażonych w treści Jego wyroku. Wyraził przekonanie o potrzebie objęcia ustawą również innych ogrodów, nie wchodzących w struktury PZD oraz zaznaczył wagę uwzględnienia kwestii ochrony środowiska. Zainteresowanie senatora Rulewskiego budziły też wątki dot. zwolnień podatkowych od nieruchomości i związane z tym zainteresowanie lokalnych samorządów. Poseł potwierdził prawdopodobny scenariusz złożenia w Sejmie kilku projektów ustawy przez różne ugrupowania polityczne, co może prowadzić do powołania w tej sprawie komisji nadzwyczajnej. Jego zdaniem nowa ustawa winna być jedna dla wszystkich ogrodów i  działkowców.

 

Stefan Niesiołowski, PO, okręg wyborczy Zielona Góra

Poseł Stefan Niesiołowski oświadczył, iż Platforma Obywatelska kończy już pracę nad własnym projektem ustawy dotyczącym ogrodnictwa działkowego i w najbliższym czasie ujrzy on światło dzienne. Z uwagi, iż poseł nie zajmował się tą tematyką nie potrafił konkretnie odpowiedzieć jakie zapisy się w nim znajdą. Obiecał, iż w ciągu tygodnia skontaktuje się z przedstawicielami naszej delegacji i dostarczy im projekt PO.

Poseł zaznaczył, iż w Sejmie łącznie z inicjatywą obywatelską działkowców, znajdzie się jeszcze projekt nowelizacji ustawy złożony przez SLD oraz projekt PO, Solidarnej Polski i być może Ruchu Palikota dlatego najprawdopodobniej w celu uchwalenia nowej ustawy zostanie powołana komisja sejmowa, która opracuje kompromisowe rozwiązanie będące ostatecznym aktem prawnym zabezpieczającym prawa działkowców i właścicieli gruntów, umożliwiającym zrównoważony rozwój miast i gmin. Zaznaczył, iż w pracach komisji sejmowej na pewno wezmą udział z głosem opiniującym i doradczym przedstawiciele środowiska działkowców. Poseł Stefan Niesiołowski podtrzymał swój pogląd, iż ogrody działkowe powinny być zlokalizowane poza ścisłym centrum dużych miast, stwierdził, iż poza Polską nie spotkał się z ogrodami działkowymi w centrach europejskich stolic. Nie określił jednak jak miało by wyglądać uregulowanie tej kwestii w Polsce.

 

 

Arkadiusz Mularczyk, Przewodniczący KP Solidarna Polska, okręg wyborczy Nowy Sącz

Poseł Mularczyk był zaskoczony stanowiskiem działkowców ws. projektu ustawy działkowej złożonej przez SP. Podczas spotkania z działkowcami powiedział, że nie był świadomy, iż projekt przygotowany przez posła Derę budzi w środowisku działkoym tak negatywne emocje, a także merytoryczne zastrzeżenia. Wyjaśnił, że Solidarna Polska zawierzyła projekt ustawy dotyczący ogrodów działkowych posłowi Andrzejowi Derze, gdyż uznano go za fachowca w tej dziedzinie. Ocena taka wynikała z sytuacji – poseł Dera reprezentował Sejm przez Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie działkowców i zaskarżonej ustawy. Członkowie Klubu Solidarnej Polski uznali więc na tej podstawie, że aktywność posła Dery w tej dziedzinie wynika z jego wiedzy i zainteresowań. Dlatego bez zastrzeżeń i wnikania w szczegóły zaakceptowano  i przyjęto projekt ustawy działkowej, który przygotował. Poseł Mularczyk zapewnił wszystkich obecnych na spotkaniu działkowców, że zapozna się z dostarczonymi materiałami i podczas kolejnego spotkania będzie mógł zająć stanowisko w sprawie projektu ustawy o rod, jak również odniesie się do zastrzeżeń, co do ustawy proponowanej przez Solidarną Polskę.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio