Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie u posła Johna Godsona - 20.11.2012

Trwa akcja zdobywania poparcia dla projektu obywatelskiego wśród przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.W dniu 19 listopada br. delegacja Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD została przyjęta przez posła Platformy Obywatelskiej -Johna Godsona.

Podczas spotkania Prezes OZŁ PZD – pani Izabela Ożegalska zapoznała posła         z  działaniami podjętymi przez Związek po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, najważniejszymi rozwiązaniami proponowanymi przez projekt oraz skutkami jakie mogą ponieść działkowcy jeśli Sejm nie uchwali ustawy przed upływem terminu wyznaczonego przez Trybunał .

Poseł, który od niedawna użytkuje działkę w jednym z łódzkich ogrodów zadawał wiele pytań dotyczących projektu. Interesowało go m.in. w jaki sposób została rozwiązana kwestia uniezależnienia prawa do działki od przynależności organizacyjnej, czy też określenie zasad prowadzenia ogrodów przez inne stowarzyszenia. Prezes OZŁ wyjaśniła, że zmiany proponowane przez projekt mają charakter ewolucyjny, gwarantujący wolność zrzeszania się i pluralizmu w prowadzeniu ogrodów działkowych.

John Godson poinformował, że jego ugrupowanie powołało wewnętrzny, nieformalny zespół, który pracuje nad własnym projektem ustawy dotyczącej ogrodów działkowych. Jednocześnie obiecał aktywne włączenie się w prace tego zespołu, by móc skonfrontować założenia obu projektów. Zadeklarował również zajęcie stanowiska w sprawie projektu po jego dokładnym przeanalizowaniu.

 

KK.

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio