Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z Posłami na Sejm RP – Januszem Cedzyńskim oraz Markiem Gosem - 20.11.2012

W dniu 19 listopada 2012 r. odbyły się kolejne spotkania Okręgowego Zarządu z parlamentarzystami Ziemi Świętokrzyskiej.

W pierwszym z nich udział wziął Pan Jan Cedzyński z Ruchu Palikota. W trakcie rozmowy omówiono fundamentalne założenia obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD oraz ich znaczenie dla ponad miliona polskich rodzin
– użytkowników działek.

Pan Poseł z uznaniem odniósł się do roli ogrodów dla członków społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Podkreślił, iż nie można w imię materialistycznego podejścia i chęci realizacji zamierzeń deweloperów, zniszczyć dorobek tak ogromnej rzeszy działkowców i ROD. To właśnie ogrody i działkowcy jako najważniejszy element tradycji działkowej w Polsce winni posiadać spójne i dobre przepisy prawne zabezpieczające ich dalsze, prawidłowe funkcjonowanie.

Zobowiązał się, iż przygotowany Projekt Ustawy o ROD przekaże do dalszych konsultacji w swoim środowisku partyjnym – w szczególności zaczerpnie wiedzy
co do zakresu i skali prac nad ewentualnymi regulacjami dotyczącymi ogrodnictwa działkowego z ramienia Ruchu Palikota.

Inicjatywę obywatelską w postaci Projektu uznał za cenną i wskazał jednocześnie na konieczność dialogu celem wypracowania najlepszych rozwiązań, mających zabezpieczyć dotychczasowy dorobek Działkowców i ogrodów.

 Tegoż samego dnia odbyło się także spotkanie z Panem Markiem Gosem – Posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Pan Poseł po zapoznaniu się z podstawowymi założeniami Projektu Ustawy o ROD, bardzo pozytywnie odniósł się w szczególności do samego faktu jego opracowania uznając, iż złożona do Marszałka Sejmu RP propozycja nowych regulacji w odniesieniu do Działkowców i ROD winna stać się bazą do wszelkich rozmów o polskim systemie prawnym dla ogrodnictwa działkowego.

Po krótkim omówieniu założeń projektu ustawy o ogrodach działkowych Solidarnej Polski zapewnił zaś zdecydowanie, iż z uwagi na nieracjonalne zapisy oraz fakt mniejszości parlamentarnej, projekt ten nie zostanie z pewnością uchwalony, a sami działkowcy winni w tym zakresie być spokojni.

Pan Poseł po raz kolejny zapewnił o swoim poparciu dla działkowców i ogrodów oraz wypracowanego na przestrzeni minionych 115 lat ich dorobku.

Poinformował także, iż będzie się starał być sprawozdawcą obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD w swoim ugrupowaniu parlamentarnym i strukturach wojewódzkich.

 

Jan Stańczyk - Kierownik biura OZ

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio