Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z posłem Prawa i Sprawiedliwości Maksem Kraczkowskim - 20.11.2012

W dniu 19 listopada 2012 r. działkowcy z Piły spotkali się z Maksem Kraczkowskim posłem na Sejm RP. Tematem spotkania było wysłuchanie opinii posła i poznanie stanowiska Klubu Parlamentarnego PiS w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Okręgowy Zarząd PZD w Pile reprezentowali Marian Praczyk – Prezes OZ i Andrzej Kierzkowski – Sekretarz OZ.

 Spotkanie otworzył Prezes OZ Marian Praczyk, który w swoim wystąpieniu przedstawił sytuację działkowców i Związku w okresie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD z 2005 r. W swoim wystąpieniu podkreślił, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego podważył podstawowe zapisy ustawy dotyczące działkowców i Związku, a brak nowych uregulowań prawnych w wyznaczonym terminie 18 miesięcy spowoduje utratę praw nabytych. Dlatego też Związek wspólnie z działkowcami podjął inicjatywę opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD. W dniu 5 listopada 2012 r. Marszałek Sejmu przyjęła zawiadomienie o powołaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej co pozwoliło na rozpoczęcie kampanii promocyjnej i zbieranie podpisów na listach poparcia.

 Sekretarz OZ Andrzej Kierzkowski przedstawił główne założenia obywatelskiego projektu ustawy. Stwierdził, że projekt uwzględnia wszystkie zastrzeżenia zawarte w wyroku, a zarazem zachowuje wszystkie prawa działkowców o które apelował Trybunał Konstytucyjny w swoim pisemnym uzasadnieniu. Nawiązał do informacji ze spotkania działkowców z Dębicy z posłami Prawa i Sprawiedliwości w dniu 12.11.2012 r. na którym poseł Kazimierz Moskal oświadczył, że PiS przystąpi do budowania ponadpartyjnej koalicji w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a poseł Beata Szydło – Wiceprezes PiS – zaproponowała, aby podczas czytania projektu ustawy w Sejmie, na widowni znajdowała się duża grupa działkowców.

 Poseł Maks Kraczkowski w swoim wystąpieniu powiedział, że zapoznał się, z wcześniej przesłanym projektem ustawy i uzasadnieniem. Wyraził uznanie dla tak kompleksowo opracowanego projektu ustawy i jego uzasadnienia, które odwołuje się do historii ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz dla prezentowanych uregulowań prawnych tej problematyki w innych krajach Europy. Potwierdził, że znany jest mu fakt spotkania przedstawicieli PiS z działkowcami w Dębicy i deklaracje posłów K. Moskala i B. Szydło z którymi się zgadza. Oświadczył, że uchwalenie nowych uregulowań prawnych dla działkowców powinno być wynikiem ponadpartyjnego porozumienia. Nawiązał do projektu ustawy o ogrodach złożonego do Sejmu przez posła Andrzeja Derę w imieniu Solidarnej Polski. Uważa, że powinniśmy się spotkać z autorem tego projektu i przedyskutować najbardziej optymalne rozwiązania z obu projektów bowiem są one symetryczne. Po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy o ROD stwierdził, że to dobry projekt i nie ma w nim zapisów, które budzą jego wątpliwości. Uważa, że jeszcze przed zebraniem wymaganej ilości podpisów można by było zlecić opinie prawne tego projektu, nawet w biurze legislacyjnym Sejmu, skróciło by to proces legislacyjny. Na koniec swojego wystąpienia poseł Maks Kraczkowski złożył podpis na liście poparcia pod obywatelskim projektem ustawy o ROD.

 W dalszej części spotkania rozpoczęła się dyskusja w toku której działkowcy popierali przyjęte rozwiązania w obywatelskim projekcie ustawy o ROD, ich znaczenie dla działkowców i dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego. Wyrażali także sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań w projekcie ustawy złożonej przez Solidarną Polskę, który zmierza do komercjalizacji ogrodów i działek, likwidacji Związku, a tym samym zmiany charakteru i funkcji rodzinnych ogrodów działkowych.

 Po spotkaniu poseł Maks Kraczkowski przekazał Prezesowi OZ M. Praczykowi przed chwilą otrzymaną informację telefoniczną, że w Klubie PiS odpowiedzialnym za problematykę projektu uregulowania prawnego spraw ogrodnictwa działkowego wyznaczony został poseł Bartosz Kownacki.

 

Andrzej Kierzkowski – Sekretarz OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio