Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Władze samorządowe i mieszkańcy Kutna popierają obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 19.11.2012

W dniu 16 listopada br. w Sali Obrad w Urzędzie Miasta Kutno odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządów ogrodów z terenu Miasta i Gminy Kutno.

Było ono  poświęcone obywatelskiemu projektowi ustawy o ROD i działaniom dla jego poparcia. Spotkało się z zainteresowaniem lokalnej prasy
i telewizji.

Wprowadzenia do tematu dokonała prezes Izabela Ożegalska, która omówiła aktualną sytuacją Związku oraz przypomniała okoliczności i powody, dla których projekt powstał. Rozwiązania projektu przedstawił inspektor
ds. terenowo-prawnych – Krzysztof Karnikowski.

Uczestniczący w  spotkaniu Prezydent Kutna –  Zbigniew Burzyński, zwracając się do obecnych, nie tylko wyraził słowa uznania dla projektu, ale jednoznacznie poparł ideę ogrodnictwa działkowego, jako jedną z najlepszych form wypoczynku i aktywności społecznej. Dodał, że ogrody doskonale wkomponowują się w lokalny krajobraz, stanowią miejsce budowania pozytywnych relacji  i postaw prospołecznych. Zapewnił, że  istnienie ogrodów absolutnie nie stoi w sprzeczności z potrzebami miasta. Władze Kutna planując inwestycje starają się uwzględniać potrzeby środowiska naturalnego  i zasady zrównoważonego rozwoju. W studium zagospodarowania przestrzennego Kutna, które w grudniu będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej nie tylko utrzymano dotychczasowe, korzystne dla ROD zapisy, ale również poszerzono ilość terenów, które mogą być przeznaczone pod ogrodnictwo działkowe. 

Na poparcie swoich słów Prezydent złożył podpis pod projektem. To samo uczynili Wiceprezydent – Pan Jacek Boczkaja   i  Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Grzegorz Chojnacki.

Prezes zarządu ROD „Kolejarz” Kutno  pan Dariusz Pasiński przekazał na ręce prezes OZŁ listy ze 190 pierwszymi podpisami zebranymi wśród mieszkańców Kutna. Spośród obecnych na spotkaniu kilkanaście osób zadeklarowało przystąpienie do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

 KK.

 

 

  

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio