Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada prezesów rodzinnych ogrodów działkowych Polskiego Związku Działkowców okręgu opolskiego - 16.11.2012

W dniu 14 listopada 2012r  w siedzibie Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Opolskiego w Opolu odbyła się narada prezesów ( wiceprezesów ) rodzinnych ogrodów działkowych z udziałem przedstawiciela Krajowej Rady PZD Pana mgr Marka Pytki poświęcona przybliżeniu uczestnikom obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz aktualnej sytuacji, w której znaleźli się działkowcy i ogrody działkowe. W naradzie udział wzięło 81 osób.

Przedstawiciel KR Pan Marek Pytka szczegółowo przedstawił projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Głównym założeniem i celem obywatelskiego projektu ustawy jest zachowanie wszystkich korzystnych dla działkowców zapisów dotychczasowej ustawy, które nie zostały zakwestionowane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, jak również maksymalne zabezpieczenie nabytych praw działkowców. W swoim wystąpieniu podkreślił, że obywatelski projekt ustawy ma charakter ewolucyjny i gwarantuje wolność zrzeszania się i pluralizm w prowadzeniu rodzinnych ogrodów działkowych. Nowy projekt ustawy oparty jest również na przepisach ustawy o Stowarzyszeniach  z dnia 07 kwietnia 1989r.

Podczas dyskusji uczestnicy narady wysoko ocenili projekt ustawy o ROD. Stwierdzono, że odpowiada on działkowcom i rodzinnym ogrodom działkowym, ponieważ zachowuje prawa nabyte, a równocześnie uwzględnia wszystkie wskazania Trybunału zawarte w orzeczeniu i jego pisemnym uzasadnieniu. Ponadto, daje szansę również tym ogrodom, które od wielu lat funkcjonują
w niepewności, gdyż mają nieuregulowaną sytuacje prawną. Zebrani wyrazili głębokie przekonanie iż projekt ustawy o ROD jest jedyną alternatywą dla sytuacji prawnej  wywołanej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w której obecnie znaleźli się działkowcy, ogrody i Związek. Bez tej ustawy rodzinne ogrody działkowe znikną z mapy wielu miast Polski, dlatego też z wielkim zaangażowaniem wyrazili chęć zbierania podpisów pod projektem obywatelskim.

W dalszej części Prezes OZO omówiła zadania dla zarządów, komisji statutowych i problemowych ROD, Instruktorów SSI na okres 3 miesięcznej kampanii promocyjnej zbierania podpisów pod projektem ustawy o ROD.

Na zakończenie uczestnicy narady przyjęli jednogłośnie dwa stanowiska skierowane do Marszałka Sejmu Pani Ewy Kopacz w sprawie poparcia dla projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz w sprawie Inicjatywy Ustawodawczej ,,Solidarnej Polski” o ogrodach działkowych.

 

MW

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.