Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Głównych Księgowych OZ PZD - 16.11.2012

W dniach 14-15 listopada 2012 r. w Warszawie odbyła się narada szkoleniowa z Głównymi Księgowymi Okręgowych Zarządów PZD.

W pierwszym dniu narady Radcy prawni KRPZD Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki dokonali prezentacji Projektu Ustawy o ROD oraz  omówili warunki , które musi spełnić Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu  Ustawy o ROD, aby projekt ten  mógł trafić pod obrady Sejmu.

Prezes Związku Eugeniusz Kondracki przedstawił aktualną sytuację Związku oraz omówił  kierunki działań  jakie muszą podjąć członkowie Związku  w zakresie promocji projektu ustawy i zdobywania dla niej poparcia. Temat ten wywołał duże zainteresowanie i żywą dyskusję.

Następne tematy narady były związane z tematyką finansowo-księgową i omówiono:

- analizy finansowe i propozycje Okręgowych Zarządów PZD w sprawie składki członkowskiej na 2013 r.

- nadzór, kontrolę i instruktaż oraz zadania Głównych Księgowych OZ PZD w tym zakresie oraz wyniki ich realizacji         

- przestrzeganie przepisów formalno prawnych w zakresie likwidacji i czasowego zajęcia terenu w ROD

- wytyczne do sprawozdań finansowych za 2012 r.

- wytyczne do preliminarzy finansowych na 2013 r.

- rozrachunki i wzajemną współpracę 

W trakcie narady Główne księgowe OZ brały aktywny udział w dyskusji, przedstawiając osiągnięcia i problemy na własnym terenie w zakresie  realizacji zadań jakie mają przydzielone w  zakresach czynności.

MM

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio