Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z Prezesem Kieleckiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego - 16.11.2012

W ramach kolejnych zaplanowanych spotkań OZ w zakresie opracowanego Projektu Ustawy o ROD i konieczności jego popularyzacji na wszystkich możliwych szczeblach samorządu świętokrzyskiego, odbyto w dniu 15 listopada br. spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu z Prezesem Oddziału ZNP w Kielcach – Panią E. Drogosz.

Jak przy każdym tego typu spotkaniu, tak i w trakcie przedmiotowej rozmowy fundamentalnego znaczenia nabrał złożony do Marszałka Sejmu obywatelski Projekt Ustawy o ROD i jego zapisy.

Dokonano omówienia podstawowych regulacji i rozwiązań, które przyjęte
z aprobatą przez samo środowisko działkowców, miałyby stać się zabezpieczeniem ich praw i dalszego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych zarówno
w województwie jak i w skali całego kraju.

Pani Prezes z uznaniem odniosła się do inicjatywy ustawodawczej PZD, zwracając uwagę na jej duże znaczenie i widoczny znak jedności środowiska
w obliczu powstałych zagrożeń po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Z pełną aprobatą przyjęła zarówno sam Projekt Ustawy wraz z uzasadnieniem ale co najważniejsze – przygotowane wzory list celem zebrania wymaganego progu poparcia pod tą obywatelską inicjatywą.

Zapewniła, iż założenia samego Projektu jak i jego znaczenie dla ponad miliona działkowców przedstawi na najbliższym posiedzeniu wszystkich Prezesów
z województwa świętokrzyskiego a kolejno podniesie w trakcie obrad struktur krajowych ZNP.

Na znak pełnej solidarności z polskimi użytkownikami działek zaproponowała rozdanie druków list wśród struktur wojewódzkich ZNP w celu pomnożenia gromadzonych głosów poparcia, co winno być kolejnym namacalnym dowodem wsparcia dla całego środowiska działkowego w obronie wypracowanego
na przestrzeni kilku pokoleń dorobku ogrodów i samej idei ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

Jan Stańczyk - Kierownik Biura OZ     

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio