Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Posła PO z przedstawicielami Rybnickiej Delegatury - 16.11.2012

W dniu 13 listopada 2012 r. w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku odbyło się spotkanie z Panem Posłem Ryszardem Zawadzkim (PO), w którym uczestniczyli przedstawiciele Delegatury Rejonowej. Rozmowy dotyczyły obywatelskiego projektu ustawy  o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Spotkaniu przewodniczył Pan Jan Jaworek - Przewodniczący Delegatury, który omówił sytuację, jaka wytworzyła się w środowisku działkowym po orzeczeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego,oprojekcie Ustawy o ROD oraz o niepokojach działkowców w sprawie przyszłości  ogrodów. Poinformował o powstaniu i pracach Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz przekazał tekst projektu Panu Posłowi.

W czasie dyskusji członkowie Delegatury przedstawili swoje uwagi dotyczące roli ogrodów dla integracji społeczności lokalnych i niepokojach związanych z nową ustawą, która będzie obowiązywała w przyszłości.

W odpowiedzi Pan Poseł wspomniał o wieloletniej współpracy z ogrodami, prosił zebranych o wymianę informacji dotyczących postępu działań obywatelskiego projektu ustawy. Dodał, że jest prawdopodobne, że jego ugrupowanie polityczne złoży w tej sprawie odrębny projekt. Życzyłby sobie, aby w czasie prac w komisjach sejmowych można było osiągnąć kompromisowe zapisy istotne dla sprawnego funkcjonowania ogrodów.

Na zakończenie Przewodniczący Delegatury podziękował za owocne spotkanie, wyrażając przekonanie, że dzisiejsze rozmowy otwierają nowy rozdział działań dla dobra wszystkich ogrodów i działkowców.

 

Opracował:  Jan Jaworek

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio