Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z Prezesem Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej - 15.11.2012

W dniu 14 listopada 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD z Prezesem Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Panem Maciejem Solarzem.

W trakcie spotkania omówiono najważniejszy obecnie temat dla całego środowiska polskich działkowców a mianowicie – obywatelski projekt Ustawy o ROD.

Dokonano przedstawienia fundamentalnych założeń i konstrukcji zawartych w niniejszym dokumencie, które to rozwiązania mają na celu przede wszystkim zapewnienie dalszego, niezachwianego funkcjonowania blisko 5 tysięcy ogrodów działkowych w naszym kraju.Zachowanie praw do gruntów ROD a tym samym wszelkich nabytych praw użytkowników działek to podstawowy cel opracowanego Projektu.

W dalszej części spotkania zapoznano Pana Prezesa z przyjętymi propozycjami regulacji co do ewentualnej likwidacji ROD oraz spójnymi i wyczerpującymi zapisami w odniesieniu do samych działkowców jako tego podmiotu, na którym opiera się cała idea ogrodnictwa działkowego.

Na zakończenie zaprezentowano także zapisy projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Solidarnej Polski z naciskiem na nierealność a wręcz szkodliwość zawartych tam propozycji prawnych, w tym całkowicie zdumiewającej i oburzającej koncepcji nacjonalizacji majątku PZD – dorobku ponad miliona działkowców wypracowanego niekiedy na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Prezes KSM z uznaniem odniósł się do samej inicjatywy środowiska działkowego, podkreślając wagę i zasadność podjętych kroków legislacyjnych. Jako przedstawiciel wspólnoty mieszkańców widzi wiele podobieństw i zagrożeń analogicznych dla obu środowisk, które nierozerwalnie się ze sobą łączą. Użytkownicy działek to przecież także ogromna rzesza mieszkańców tej i innych spółdzielni.

Przedstawiciele OZ wręczyli Panu Prezesowi Projekt Ustawy wraz z uzasadnieniem oraz zestaw wzorów list do zebrania koniecznych podpisów pod tymże Projektem.

Prezes KSM z chęcią przyjął te dokumenty twierdząc, iż poleci otrzymane listy niezwłocznie rozdysponować wśród podległych komórek i pracowników aby tym sposobem wspomóc Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w jak najszybszym zebraniu wymaganej liczby podpisów poparcia.

Zaproponował także, co spotkało się oczywiście z aprobatą przedstawicieli OZ, zamieszczenie w najbliższym numerze gazetki Spółdzielni artykułu o Projekcie Ustawy o ROD ze wskazaniem podstawowych jego zapisów i gwarancji jakie niosą te regulacje dla tak wielkiej grupy działkowców i ogrodów. W materiale tym nie zabraknie także informacji o miejscach, w których będzie można swoim podpisem wyrazić poparcie dla tej ważnej obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej polskich działkowców.   

 

 

                                                                                              Jan Stańczyk

                                                                                              Kierownik Biura OZ   

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio