Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z Lublińca za obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowym - 14.11.2012

W  dniu  13  listopada  2012  roku  w  Sali  Konferencyjnej  Starostwa  Powiatowego  w  Lublińcu  odbyła  się  narada  Prezesów  ROD  i  działkowców.  Tematem  spotkania  było  przybliżenie   uczestnikom  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  oraz  aktualnej  sytuacji  w  której  znaleźli  się  działkowcy  i  ogrody.

Dyrektor  Biura  Okręgowego  Zarządu  PZD w  Częstochowie  Adam  Więcławik  szczegółowo  zaprezentował  założenia  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych. Głównym  założeniem  i  celem  obywatelskiego  projektu    ustawy  jest  zachowanie  wszystkich  korzystnych  dla  działkowców  zapisów,  których  nie  zakwestionował  wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  jak  również  maksymalne  zabezpieczenie  należnych  praw  działkowców.   W  swoim  wystąpieniu  podkreślił,  że  obywatelski  projekt  ustawy  ma  charakter  ewolucyjny  i  gwarantuje  wolność  zrzeszania  się  i  pluralizm  w  prowadzeniu  rodzinnych  ogrodów  działkowych.   

Zebrani  działkowcy  z  wielkim  zainteresowaniem  wysłuchali  projektu  ustawy,  w którym  zagwarantowane jest  bezpieczne  korzystanie  ze  swoich  działek.  W  dyskusji  uczestnicy  wysoko  ocenili  przedstawiony  projekt  ustawy,  który  odpowiada  działkowcom  i  rodzinnym  ogrodom  działkowym,  ponieważ  zachowuje dotychczasowe  prawa  nabyte  na  przestrzeni  całej  historii  ruchu  ogrodnictwa  działkowego  jak również uwzględnia  zawarte  w  orzeczeniu  Trybunału  Konstytucyjnego  uwarunkowania.  Uczestnicy  spotkania  potwierdzili,  że  opracowany  obywatelski  projekt  ustawy  odpowiada  działkowej  rodzinie,  gdyż  wprowadza  zabezpieczenie  i  daje  szansę  uregulowania  prawa użytkowania ogrodom,  które  dotychczas  nie  miały  uregulowanego  stanu  prawnego. 

Na  zakończenie  uczestnicy   przyjęli  jednogłośnie  projekt  listu  skierowanego  do  Pani  Marszałek  Sejmu Ewy  Kopacz  w  sprawie  podjęcia  czynności  legislacyjnych  nad  obywatelskim  projektem  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  i  potwierdzili  chęć  poparcia  dla  tego  projektu.  poprzez  zbiórkę  podpisów.

Na  zakończenie  narady  Dyrektor  Biura  OZ  PZD  Adam  Więcławik  przedstawił  zadania jakie  czekają  działkowców  oraz  struktury  Związku,  aby  obywatelski  projekt  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  mógł  być  procedowany.   

Opracował                                                                                                                                                      Adam  Więcławik

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.