Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie delegacji OZ Śląskiego z posłem Tomaszem Tomczykiewiczem (PO). - 14.11.2012

W dniu 12 listopada br. w Katowicach, w śląskiej siedzibie Platformy Obywatelskiej odbyło się robocze spotkanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, a zarazem przewodniczącego regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej, p. posła Tomasza Tomczykiewicza z przedstawicielami OZ Śl. PZD z Prezesem Okręgu Jerzym Leśniakiem na czele. Prezes J. Leśniak omówił sytuację jaka wytworzyła się w naszym środowisku po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy o ROD oraz związane z tym obawy działkowców o przyszłość ogrodów. Poinformował również o powstaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, której tekst wraz z uzasadnieniem przekazał p. posłowi. Z kolei  M. Krawczyk i Z. Łuń przedstawili krótki rys historyczny dotyczący ogrodów   z terenu Śląska, Zagłębia i Podbeskidzia, z podkreśleniem faktu iż większość ogrodów powstała na terenach zdegradowanych, odzyskanych dla regionu wytężoną pracą wielu pokoleń działkowców.

 

Omówiono również wielką rolę ogrodów dla integracji społeczności lokalnych. W odpowiedzi p. poseł poinformował, że projekt obywatelski ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych  będzie procedowany w sejmie, ale prawdopodobnie jego ugrupowanie polityczne złoży w tej sprawie projekt rządowy. Nie wykluczył, że w czasie prac w komisjach sejmowych można będzie osiągnąć kompromisowe zapisy w wielu istotnych dla działkowców sprawach. Podkreślił, że przywiązuje dużą wagę do dalszych działań w tym zakresie i dlatego w najbliższym czasie wyznaczy osobę spośród swoich współpracowników do bieżących kontaktów roboczych z OZ Śląskim PZD. Wyraził również wstępną zgodę - uwarunkowaną możliwościami czasowymi – co do udziału w większym spotkaniu z działkowcami, ale będzie to możliwe dopiero po złożeniu przez Platformę Obywatelską projektu ustawy o ogrodach działkowych. Na  zakończenie Prezes Okręgu podziękował za spotkanie, wyrażając zarazem przekonanie, że atmosfera porozumienia w której toczyły się rozmowy będzie towarzyszyć dalszym działaniom istotnym dla przyszłości ogrodów działkowych w naszym kraju.

Opracował: Zbigniew Łuń

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.