Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Potrzeba dialogu - 14.11.2012

Przedstawicieli działkowców przyjął w dniu 12.11.2012 roku, w swoim biurze w Stargardzie Szczecińskim, Senator Sławomir Preiss (PO), który jako jeden z pierwszych odpowiedział na prośbę Okręgowego Zarządu, wystosowaną o możliwość spotkania się działkowców z wszystkimi parlamentarzystami z terenu szczecińskiego okręgu PZD. Pan senator przyjął delegację działkowców w sposób bezceremonialny i ciepły, od samego początku wprowadzając kameralny nastrój.

W toku spotkania delegacja przedstawiła sytuację, jaka zaistniała dla PZD po drakońskim wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawiono obawy o przyszłość ogrodów i podejmowane działania przez cały Związek, zmierzające do złagodzenia skutków ogłoszonego wyroku.
Pan senator z podziwem odniósł się do wszystkich działkowców, do ich pasji i realizacji przez każdego z nich swoich celów w tak wspaniały sposób. Docenia rolę rodzinnych ogrodów działkowych dla ogółu społeczeństwa w zakresie poprawy zdrowotności, ekologii w miastach a także promieniowania na najbliższe otoczenie przez różnego rodzaju kontakty społeczne. Wysoko ocenił również całość organizacji, walory, dobrą organizację, zadbanie i utrzymanie ogrodów.
Mocno interesował się problemem skąd biorą się niepokoje i gdzie działkowcy dostrzegają zagrożenia w sytuacji, gdy nie ma frontalnego zamachu na ogrody a wręcz tendencje do uspokajania, gdyż nawet sam Premier na spotkaniu niedawnym zwrócił się do uczestniczących w nim parlamentarzystów, by nie dopuścić do zmarnowania dorobku, zachować ogrody i nie skrzywdzić działkowców.

W ocenie działkowców zagrożenie wynika z wielu czynników a między innymi z obawy, że Sejm może nie uchwalić ustawy w nakazanym terminie i wówczas może dojść do totalnego chaosu organizacyjnego i prawnego. Ponadto, jeżeli nowe prawo nie zagwarantuje odpowiednich mechanizmów ochrony ogrodów i praw działkowców, to wystąpią duże problemy z utrzymaniem ogrodów na odpowiednim poziomie.
Senator pozytywnie odniósł się do inicjatywy zgłoszenia obywatelskiego projektu ustawy przez Komitet utworzony z działkowców a przekazane materiały dotyczące meritum sprawy pozwolą mu na zgłębienie problemów, dziś tak ważnych dla społeczności działkowców.
Pan senator, człowiek wysokiej kultury a z uwagi na swoją profesję jest szczególnie uwrażliwiony na piękno i walory rodzinnych ogrodów działkowych. W pełni akceptuje istniejące struktury ogrodowe i widzi dla ogrodów stałe miejsce w mieście.

Wsłuchując się w przedstawiane problemy oraz trudności ze znalezieniem bezpośrednich kontaktów z poszczególnymi posłami w Okręgu w aktualnej sytuacji, z własnej inicjatywy zaoferował pomoc w zorganizowaniu spotkania działkowców z Zachodniopomorskim Zespołem Portowym i wykonując ruch telefonem do przewodniczącego klubu nakreślił dalszy kierunek działania.

Spotkanie działkowcy przyjęli, jako dobry prognostyk na przyszłe losy ROD.
Tak powinny wyglądać kontakty między wyborcami a wybranymi przedstawicielami do Parlamentu. Nic tak dobrze nie służy każdej sprawie, jak dialog a w dodatku prowadzony na wysokim poziomie kultury. Jest to droga do wzajemnych korzyści.

(Tadeusz Jarzębak, Prezes OZ Sczecin)

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio