Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Jacek Najder (Ruchu Palikota) popiera naszą ustawę - 14.11.2012

Poseł Jacek Najder z Ruchu Palikota popiera nasz obywatelski projekt ustawy o ROD. Złożył swój podpis na liście poparcia dla ustawy.

W dniu 12 listopada 2012 roku z przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych miasta Piły spotkał się poseł Jacek Najder.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile Marian Praczyk.

Wprowadzając posła i uczestników w temat spotkania stwierdził, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku podważył prawie wszystkie zapisy ustawy o ROD z 2005 roku, w których były zapisy dotyczące Polskiego Związku Działkowców. Trybunał określił termin 18 miesięcy na uchwalenie przez Sejm nowych regulacji prawnych dla ogrodów działkowych. Poinformował, że z inicjatywy działkowców Związek przygotował nowy projekt ustawy o ROD, który został przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD przekazany do Marszałek Sejmu.

W dniu 5 listopada 2012 roku Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz poinformowała, że przyjęła zawiadomienie o powołaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, co pozwala nam rozpocząć kampanię promocyjną na rzecz obywatelskiego projektu ustawy o ROD i zbieranie podpisów na listach poparcia projektu ustawy o ROD.

(fot:Spotkanie działkowców z posłem Jackiem Najderem)

Andrzej Kierzkowski - Sekretarz OZ PZD przedstawił założenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD i jego znaczenie dla działkowców, ogrodów i samorządów lokalnych.

W dyskusji poinformowano Posła o historii powstawania ogrodów działkowych na terenie miasta Piły oraz kosztach, jakie ponieśli działkowcy na zagospodarowanie trenów podmokłych nikomu niepotrzebnych. To działkowcy swoją własną pracą przy pomocy środków zakładów pracy, a po 1981 roku środków otrzymanych również w postaci dotacji ze Związku włożyli wiele wysiłku, aby ich ogrody i działki wyglądały tak jak dzisiaj. Stwierdzili, że jest to nasz wkład pracy w utrzymanie terenów zielonych w mieście i z tego tytułu działkowcy nie powinni być opodatkowani, bo to jest niesprawiedliwe.

Odpowiadając działkowcom poinformował, że zapoznał się z naszym projektem ustawy oraz uzasadnieniem. Stwierdził, że jego Klub Parlamentarny nie prowadzi prac nad nowym projektem ustawy o ogrodach.

Poseł złożył deklarację, że zagłosuje za naszym projektem ustawy o ROD, aby został on skierowany do dalszego procedowania.

Złożył swój podpis na liście poparcia projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Uważa także, że politycy nie powinni uszczęśliwiać na siłę działkowców. To oni wiedzą, co dla nich jest dobre.  Jeżeli nasz projekt obywatelski ustawy o ROD jest zgodny z Konstytucja RP i uwzględnia wymogi Trybunału Konstytucyjnego to posłowie powinni go przyjąć. Poinformował również, że w jego Klubie nie ma dyscypliny w głosowaniu nad ustawami.

 

Andrzej Kierzkowski

Sekretarz OZ PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.