Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ustawa o ROD tematem przewodnim narady ogrodniczej - 14.11.2012

Pierwszy dzień narady zdominował temat wcielania w życie nowego programu szkoleń kandydatów na działkowców. Zgodnie z nim osoby ubiegające się o działkę w ROD muszą odbyć minimum 12 godzinne szkolenie,  które pozwoli im zdobyć podstawą i niezbędną wiedzę dotyczącą funkcjonowania ROD i urządzania działki. Ponieważ program realizowany jest od kwietnia br. uczestnicy narady mogli przedstawić już pierwsze wnioski wypływające z jego stosowania. Zgodnie stwierdzili, że wprowadzenie zmian było słuszne, gdyż pozwalają one na sprawne i o wiele bardziej efektywne przeprowadzanie szkoleń.

W dalszej części przedstawione zostały perspektywy rozwoju czasopisma „działkowiec", którego redaktorzy starają się czynić go jak najbardziej atrakcyjnym i przyjaznym dla czytelników. Uznano, że istnieje potrzeba propagowania  miesięcznika, gdyż jest to najlepsza pod względem merytorycznym pozycja wydawnicza na rynku, która w pełni dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań działkowców oraz miłośników ogrodnictwa.

(fot:Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki, członek Prezydium KR PZD Antoni Kostrzewa)

W dalszej części omówiona została działność medialna Związku oraz przestawiona i omówiona została strona internetowa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu ustawy o ROD, która działa pod adresem www.ocalmyogrody.pl.

Na zakończenie pierwszego dnia  narady Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki omówił realizację programu modernizacji działek przez Okręgowe Zarządy. Uczestnicy narady przedstawili najważniejsze wnioski wypływające z wcielania go w życie.  Dyskusja pozwoliła wyznaczyć dalsze kierunki działań.

(fot:Uczestnicy narady)

Drugi dzień narady w całości poświęcony został projektowi ustawy o Rodzinnych ogrodach działkowych. Szczegółowo przedstawione i omówione zostały jego najważniejsze zapisy. Zaproponowane zostały także działania, które należy podjąć, by projekt zyskał jak największe poparcie działkowców oraz społeczeństwa. W wyniku dyskusji ustalono konkretne zadania, które stoją przed Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Okręgowymi Zarządami i ogrodami.

(fot: uczestnicy narady)

(mz)

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.