Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Krajowej Komisji Rozjemczej i Przewodniczących OKR - 14.11.2012

W dniach 12-13 listopada br. odbywała się narada, w której udział wzięli członkowie Krajowej Komisji Rozjemczej, a także Przewodniczący Okręgowych Komisji Rozjemczych.  Podczas spotkania omawiano m.in. projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pod którym Komitet Inicjatywy Ustawodawczej od 8 listopada br. zbiera podpisy.  Zainteresowanie projektem wśród działkowców jest bardzo duże - pojawia się sporo pytań i dlatego konieczne jest, by jak najwięcej osób, przede wszystkim działaczy struktur Związkowych, mogło podzielić się zdobytą na ten temat wiedzą z szerszym gronem odbiorców. W naradzie uczestniczył Prezes Eugeniusz Kondracki, który poinformował zgromadzonych, że do Krajowej Rady napływają już pierwsze listy z podpisami osób popierających projekt nowej ustawy o rod. Swoje podpisy wysłały Okręgowe Zarządy z Częstochowy i Piły. Prezes Kondracki podkreślał, jak ważna jest mobilizacja całego środowiska działkowego, by zebrać nie tylko wymagane 100 tys. podpisów, ale znacznie więcej, by pokazać siłę i jedność działkowców w walce o swoje prawa i dalsze istnienie ogrodów.

W dalszej części narady omawiano sprawy związane z działalnością komisji rozjemczych. Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rozjemczej - Robert Klimaszewski – przedstawił zmiany regulaminu postępowania komisji rozjemczych PZD.  Następnie członkowie KKR i OKR dyskutowali nad zasadami, które obowiązują przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu odwołań od uchwał zarządów ROD w sprawach wymierzania kar porządkowych oraz pozbawiania członkowstwa w Związku i prawa użytkowania działki, w tym:

- posiedzenie odwoławcze, wezwania stron, pełnomocników stron oraz świadków, skuteczność doręczeń wezwań

- ocena w postępowaniu odwoławczym prawidłowości postępowania i orzekania komisji rozjemczych ROD,

- postępowanie dowodowe uzupełniające

- orzeczenia Okręgowych Komisji Rozjemczych PZD i ich uzasadnienia

- skuteczność doręczeń orzeczeń OKR i ich zaskarżalność.

Obecni na naradzie szkoleniowej zgłaszali wiele pytań, na które odpowiedzi udzielała Przewodnicząca KKR Olga Ochrymiuk. Podczas narady omówiono także zasady wnoszenia podań o złożenie skargi w trybie nadzwyczajnym do Krajowej Komisji Rozjemczej PZD. Przeanalizowano również zasady rozpoznawania odwołań od uchwał Prezydium Krajowej Rady wydawanych na podstawie paragrafu 37 ust. 2 statutu PZD.

W sposób szczegółowo omówiono zaskarżalność orzeczeń Krajowej Komisji Rozjemczej PZD.

(ah)

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio