Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wojewoda Wielkopolski przyjął poznańskich działkowców - 13.11.2012

Delegacja poznańskich działkowców pod kierunkiem prezesa Okręgowego Zarządu Zdzisława Śliwy została przyjęta 13 listopada 2012r.  przez Wojewodę Wielkopolskiego Piotra Florka.  Uczestnicząca  w spotkaniu radca prawny Maria Krystyna Pardej-Nettman i prezes OZ podziękowali za długo oczekiwaną decyzję podjętą przez Wojewodę w sprawie  komunalizacji gruntów ROD „Pomet” w Poznaniu, która pozwoli zabezpieczyć przyszłość ogrodu zagrożoną roszczeniami zakładu pracy, wcześniej założyciela ogrodu. Zasadniczym tematem spotkania było przedstawienie Wojewodzie   projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i uzyskanie opinii Wojewody na temat perspektyw ogrodnictwa działkowego w naszym regionie. Prezes OZ oraz członkowie delegacji Magdalena Klessa-Kiec, Sylwester Chęciński i Zenon Brzozowski przedstawili założenia projektu ustawy oraz poinformowali Wojewodę o działaniach komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w celu uzyskania politycznego i społecznego wsparcia dla projektu.

Poinformowano w szczególności o odbytych spotkaniach z parlamentarzystami, samorządowcami i związkami zawodowymi , w których zabiegano o wsparcia inicjatywy legislacyjnej oczekiwanej i popieranej przez działkowców. Poinformowaliśmy Pana Wojewodę m.in. o zebranych już w ciągu tylko kilku dni ponad 1300 podpisach. Wojewoda Wielkopolski  z zainteresowaniem wysłuchał informacji i podkreślił potrzebę prowadzenia działań dla uchwalenia dobrego prawa chroniącego działkowców i ogrody w terminie zakreślonym przez Trybunałem Konstytucyjny. Ocenił przedstawiony projekt ustawy jako interesujący i wychodzący naprzeciw potrzebie dostosowania prawa do wymogów wynikających z treści wyroku Trybunału. Uznał za ważną gotowość Związku do rozmowy nad ostatecznym kształtem ustawy, w której muszą zostać zawarte zarówno oczekiwania działkowców i związku jak i interes Państwa i samorządów lokalnych. Wojewoda uważa, ze projekt może być podstawą do prac nad ostatecznym kształtem ustawy i powinien być brany pod uwagę przez ugrupowania parlamentarne zamierzające zgłaszać własne projekty ustawy. Działkowcy wręczyli Panu Wojewodzie projekt ustawy z uzasadnieniem oraz ostatni numer działkowca  z informacjami o Nadzwyczajnym Zjeździe PZD.

Opracował TAD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.