Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu województwa świętokrzyskiego - 09.11.2012


Dnia 6 listopada 2012r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyła się narada Prezesów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego. Spotkanie miało na celu przedyskutowanie założeń obywatelskiego projektu Ustawy o ROD, działań Pani Marszałek Sejmu w stosunku do projektu oraz aktualnej sytuacji PZD.

Na początku zebrania szczegółowo przedstawiona została materia obywatelskiego projektu Ustawy. Kierownik Biura OZ w jej naświetlaniu główny nacisk położył na znaczenie i wyjaśnienie sposobu realizacji proponowanych regulacji w praktyce. Podkreślił, że główny cel jaki przyświecał twórcom podczas pracy nad pisaniem projektu, to przede wszystkim zachowanie jak największej ilości ogrodów, uniknięcie masowej ich likwidacji i zabezpieczenie oraz ochrona słusznie nabytych praw działkowców i ich majątku.

Następnie pod dyskusję wzięta została kwestia zwrócenia przez Marszałek Sejmu Panią Ewę Kopacz projektu z powodu rzekomych braków formalnych w uzasadnieniu skutków finansowych, jakie zrodzi wprowadzenie powyższych regulacji w życie. Wśród Prezesów zebranych na naradzie wywołało to niemałe oburzenie i niepokój. Podkreślono, że w istocie niemożliwym jest dokładne określenie tychże skutków, gdyż w znacznej większości zależą one od czynników trudnych do przewidzenia, jak np. decyzje gmin w sprawie udzielenia dotacji celowych na rzecz ogrodów. Szczególnie oburzający jest ten fakt, jeżeli pod uwagę weźmie się,że podobne uzasadnienie skutków finansowych napisane pod projektem Ustawy stworzonym przez ugrupowanie Solidarnej Polski, nie zostało zwrócone. Prezesi ROD zgodnie uznali, że taka sytuacja jest niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawnym.

Po burzliwej dyskusji i wielu pytaniach dotyczących powyższego tematu, w tym w zakresie regulacji samego Projektu Ustawy, Prezesi ROD z województwa postanowili podjąć wspólne stanowisko w tej sprawie zaadresowane do Pani Marszałek Sejmu, wyrażające obawy o przyszłość ogrodnictwa działkowego w sytuacji, w której już na początku walki o swoje prawa działkowcy spotykają się z takimi trudnościami ze strony władzy.

 

Jednocześnie wszyscy zgromadzeni jeszcze raz położyli nacisk na potrzebę zjednoczenia wszystkich działkowców w dzisiejszych, trudnych dla nich realiach. Powtórnie wyrazili także swoje poparcie dla obywatelskiego projektu Ustawy i zapewnili o chęci pomocy w zbieraniu podpisów i w aktywnej jego popularyzacji.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.