Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada w Okręgu Świętokrzyskim - 09.11.2012

Narada Członków Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach, Komisji Statutowych oraz Prezesów kieleckich RODw sprawie zwrócenia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD

W dniu 31 października 2012 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD odbyła się narada Członków Prezydium OZ z udziałem dwóch Komisji Statutowych oraz Prezesów ogrodów działkowych z terenu miasta Kielce.

Głównym tematem przedmiotowego spotkania było pismo Marszałka Sejmu RP skierowane do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mocą którego stwierdzono, iż zawiadomienie o utworzeniu Komitetu posiada brak formalny w zakresie rzekomego nieokreślenia w uzasadnieniu Projektu skutków finansowych wykonania opracowanej Ustawy.

Dokonano szczegółowego omówienia argumentacji Pani Marszałek wraz z udzieloną ze strony Związku niezwłoczną odpowiedzią w tymże zakresie.

Zebrani z dużym zaskoczeniem i oburzeniem odnieśli się do zaistniałej sytuacji, w szczególności w kwestii budowania dwóch odmiennych standardów stosowania prawa innego co do projektu poselskiego, a innego do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Nie odnaleziono żadnych merytorycznych argumentów na poparcie stanowiska Marszałka Sejmu. Samo pismo odebrano zaś jako pierwsza próbę co najmniej opóźnienia i tak krótkiego terminu na uchwalenie nowych regulacji prawnych w odniesieniu do ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Podkreślano świadomość trudności z jakimi projekt Ustawy o ROD zderzy się na etapie procedowania nad jego zapisami w Sejmie i Senacie RP. Nie zakładano jednakże, iż pierwsze ze wspomnianych trudności pojawią się już na tak wczesnym etapie.

W związku z powyższym uznano za konieczne wypracowanie wspólnego Stanowiska skierowanego do Pani Marszałek, a wyrażającego odczucia i obawy nie tylko społecznych działaczy Związku ale przede wszystkim indywidualnych użytkowników działek i ponad 17 - tysięcznej, świętokrzyskiej rodziny działkowej.

Zebrani jeszcze bardziej docenili wartość obywatelskiego projektu Ustawy o ROD, także w szczególności z zestawieniem jego zapisów z inicjatywą Solidarnej Polski, jako propozycji absolutnie nie do przyjęcia przez środowisko polskich działkowców - zmierzającej do nacjonalizacji wypracowanego przez PZD na przestrzeni minionych lat majątku i dorobku wielu pokoleń działkowców.

Zdaniem kieleckich działkowców tylko inicjatywa ustawodawcza wypływająca ze środowiska samych zainteresowanych - działkowców, daje gwarancję zachowania 115- letniej idei ogrodnictwa działkowego i dalszego funkcjonowania blisko 5 tysięcy ogrodów działkowych w naszym kraju.

Za konieczne uznano także jeszcze intensywniejsze kroki w celu dotarcia z informacją o bieżącej sytuacji do indywidualnych użytkowników działek, gdyż w obecnej sytuacji toczą się decydujące losy o prawa ponad miliona polskich działkowców i ogrodów, w których użytkują oni swoje działki.

Jan Stańczyk

Kierownik Biura OZ

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio