Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy spotkali się z parlamentarzystami - 07.11.2012

W Rawie Mazowieckiej, z inicjatywy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Narcyz", Rawsko- Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Rady Powiatowej SLD odbyło się spotkanie otwarte z parlamentarzystami - Dariuszem Jońskim i Arturem Ostrowskim, Przewodniczącym Rady Krajowej Spółdzielczości - dr Jerzym Jankowskim oraz Burmistrzem Rawy Mazowieckiej - Eugeniuszem Górajem.

Skupiono się na takich sprawach jak:

  • pozbawienie praw działkowców na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niekonstytucyjności części przepisów ustawy o ROD i konieczności uchwalenia nowego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie ogrodów działkowych,
  • bulwersujące ludzi przygotowywane zmiany ustawy w prawie spółdzielczym i Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych
  • dalsze funkcjonowanie służby zdrowia i oświaty

Współprowadzący spotkanie, Grzegorz Wielanek- wiceprezes ROD „Narcyz", członek Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD, zapoznał zebranych z przyczynami, które legły u podstaw uchylenia przez Trybunał Konstytucyjny mocy obowiązującej 24 przepisów ustawy regulującej dotychczasowe funkcjonowanie ogrodów działkowych, jak też omówił założenia obywatelskiego projektu nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zaznaczył, iż warunkiem możliwości poddania projektu debacie sejmowej jest zebranie przez społeczeństwo co najmniej 100 tyś. podpisów poparcia.

Posłowie, Dariusz Joński i Artur Ostrowski omówili przygotowany przez SLD projekt zmiany ustawy o ROD. Zapewnili również o pełnym poparciu SLD w realizacji dążeń i inicjatyw działkowców zrzeszonych w PZD. Z tymi głosami w pełni identyfikował się Przewodniczący Rady Krajowej Spółdzielczości - dr Jerzy Jankowski.

Burmistrz Rawy Mazowieckiej poproszony o wyrażenie swojego stosunku do Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowców oświadczył, że nie ma i nie tworzy się na przyszłość planów podejmowania działań zmierzających do likwidacji ogrodów na podległym terenie. Zaznaczył, że tak jak w przeszłości wychodził naprzeciw potrzebom społeczności miasta, tak w przypadku działkowców nie będzie czynił utrudnień w dalszym użytkowaniu gruntów zajmowanych przez ogrody, na podobnych jak do tej pory warunkach.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób.

 (fot: Rawa Mazowiecka, źr:www.serwis.rawamazowiecka.pl)

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio