Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie działkowców z Jerzym Wenderlichem - 07.11.2012

Na zaproszenie Prezesa OZ Toruńsko- Włocławskiego PZD p. Ryszarda Chodynickiego w dniu 22.10.2102 r. gościł w rejonach naszego okręgu Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich . Swoją wizytę rozpoczął od m. Włocławka gdzie spotkał się z Prezesami ROD miasta i rejonu włocławskiego. Wicemarszałkowi towarzyszyli: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Krystian Łuczak i Przewodniczący Klubu Radnych SLD p. Stanisław Pawlak. W spotkaniu z Prezesami ROD uczestniczyli również - Prezes OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD, członek KR PZD p. Leszek Konefał, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej p. Janusz Pączkowski i Skarbnik OZ p. Irena Zdrojewska. Po wprowadzeniu do dyskusji przez Prezesa OZ PZD, głos zabrał Wicemarszałek Sejmu RP i nasi goście, podkreślano we wszystkich wystąpieniach - jak ważne ogniwo stanowią polscy działkowcy, zwracając głównie uwagę, że obecnie obowiązująca ustawa o ROD z dnia 08.07.2005r., jest dziełem SLD co jednoznacznie wskazuje, że w obecnie wytworzonej sytuacji z natury rzeczy - na SLD ciąży obowiązek dalszej obrony praw działkowców zrzeszonych w PZD.  Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich zapewnił, że obywatelski projekt ustawy autorstwa PZD będzie popierany przez klub SLD i polską lewicę, niezależnie od własnego projektu ustawy. W zadawanych pytaniach z sali przewijała się troska uzyskania większości parlamentarnej, która skłonna by była przegłosować w Sejmie obywatelski projekt ustawy o ROD.

Wicemarszałek podkreślił, że we wszystkich klubach parlamentarnych są posłowie, którzy znają "rzemiosło działkowe"  i dobrze życzą działkowcom, stąd też postawiono tezę, że istnieje możliwość głosowania za ustawą autorstwa PZD ponad podziałami politycznymi ponieważ, jak zauważył Marszałek  posłowie wywodzą się z "lokalnych ojczyzn", w których wszyscy się znają i wobec siebie powinni być lojalni. Radni Sejmiku p. Krystian Łuczak i Stanisław Pawlak, podkreślali dobrą współpracę wszystkich środowisk wojewódzkich nad utrzymaniem dotychczasowych zapisów prawnych ustawy dotyczących przekazanych terenów pod ogrody, infrastruktury i ulg podatkowych bo tylko na sprawdzonych już zasadach mogą funkcjonować dzisiaj Rodzinne Ogrody Działkowe. Podkreślano również że najbliższy okres czasu to okres wytężonej pracy wokół popularyzacji ogrodnictwa działkowego w regionie w tym również projektów ustaw obywatelskiej i autorstwa SLD.
Kolejne spotkanie z Prezesami ROD odbyło się w Toruniu
, w siedzibie OZ PZD, na którym Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich w obecności Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kuj.-Pom., p. Krystiana Łuczaka i Prezesa OZ PZD, oprócz tematu popularyzacji zapisów obywatelskiego projektu ustawy o ROD, interesował się dniem dzisiejszym funkcjonowania toruńskich ogrodów działkowych, budową trasy mostowej przebiegającej przez tereny ogrodów działkowych, jak również poparciem działalności ROD w Toruniu przez władze samorządowe. Toruń - to rodzinne miasto Pana Wicemarszałka, stąd też ogrom pytań, które padły z sali dotyczyły nie tylko tras przejazdowych ale również innych inwestycji prowadzonych w Toruniu. Na tym spotkaniu Wicemarszałek zapewnił, że obywatelski projekt ustawy nie będzie zalegał w "zamrażarce sejmowej". A jednocześnie Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego p. Krystian Łuczak podkreślił, że dołoży wszelkich starań aby wsparcie Sejmiku dla ROD działających w OZ Toruńsko-Włocławskim PZD było większe niż dotychczas nie tylko w sferze organizacyjnej ale również finansowej, mówił także o wspólnym działaniu na rzecz nowej ustawy o ROD, która ma wejść w życie do końca 2013 roku.  

Kolejnym miastem, w którym Wicemarszałek Sejmu RP wraz z towarzyszącymi mu osobami odwiedził działkowców - była Chełmża. Na spotkaniu z działkowcami w miejskiej bibliotece, w obecności przybyłego Burmistrza p. Jerzego Czerwińskiego oraz Wiceprzewodniczącego SLD Województwa Kuj-Pom., p. Marka Joppa, podkreślano bardzo dobrą współpracę pomiędzy lokalnymi władzami, władzami powiatu toruńskiego i działkowcami. Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich stwierdził, że od lat jest dobra współpraca pomiędzy władzami miasta a społeczeństwem stąd też uważa, że kiedy nadejdzie moment zbierania podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD, nie tylko działkowcy ale cała Chełmża będzie w tym zadaniu przodować. Na koniec spotkania autorzy monografii o chełmżyńskich ogrodach działkowych p. Franciszek Kuczka i p. Józef Strzałkowski wręczyli Panom - J. Wendrlichowi , K. Łuczakowi, M. Joppowi egzemplarze napisanej osobiście monografii, podkreślając 77 letni okres działalności ogrodnictwa działkowego w Chełmży - dla dobra jej mieszkańców.

Ostatnim etapem wizyty Pana Wicemarszałka było Wąbrzeźno. W Wąbrzeźnie przywitał szanownych gości - Burmistrz  p. Leszek Kawski w Urzędzie Miasta, gdzie przedstawił najbliższe i najważniejsze zadania , którymi zajmuje się Rada, Burmistrz i Urząd Miasta. Po czym odniósł się do funkcjonowania w Wąbrzeźnie 4 ogrodów działkowych i ostatniej międzynarodowej konferencji, która odbywała się w Wąbrzeźnie na temat utrzymania parków miejskich i ogrodów działkowych. Wysoko ocenił współpracę wąbrzeskich działkowców z samorządem lokalnym i odwrotnie. Po wizycie Wicemarszałka z gośćmi w Urzędzie Miasta, cała delegacja wraz z burmistrzem pojechała do świetlicy ROD "Chemik" gdzie na zaproszonych gości czekały zarządy wąbrzeskich ROD. Charakterystykę działalności ogrodów przedstawili pp. Marian Sosnówka członek OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD i Edmund Szpakowski Prezes ROD "Chemik", którzy odnieśli się  do codziennych zadań jakie wykonują i czym żyją działkowcy w Wąbrzeźnie. Podkreślali pełną mobilizację działkowców i ich rodzin w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD i utrzymania zawartych tam zapisów, bo jak stwierdzili jest to jedyna realna wizja dobrego, dalszego funkcjonowania ROD. Głos zabrał również Burmistrz p. Leszek Kawski zapewniając o dalszej organizacyjnej i materialnej pomocy dla działkowców jak również wsparcia w zbieraniu podpisów i przeforsowaniu obywatelskiego projektu tej ustawy w Polskim Parlamencie. W dyskusji podkreślano, że będzie to trudna batalia, bo nie wszędzie jest takie zrozumienie omawianego problemu jak w Wąbrzeźnie i stąd też więcej pracy czeka działaczy PZD w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie trudno jest o jednomyślność a jednocześnie rozpatrując dalszą działalność ROD i np. inwestorów budownictwa może wystąpić walka o każdy "nowy skrawek ziemi". Odnosząc się do dyskusji - Wicemarszałek Sejmu RP, jak również Przewodniczący Sejmiku Województwa Kuj. - Pom., jednobrzmiąco mówili o potrzebie nieustającej batalii i wierze w powodzenie przeforsowania na wszystkich etapach legislacyjnych - obywatelskiego  projektu ustawy.

Prezes OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD p. Ryszard Chodynicki podziękował Panu Wicemarszałkowi Sejmu Jerzemu Wenderlichowi i Panu Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Woj Kuj-Pom., za przyjęcie zaproszeń i znalezienie czasu na odbycie spotkań - na temat sytuacji w jakiej znajduje się PZD, obywatelskiego projektu ustawy a także na dyskusję o losach działkowców i ich rodzin w Okręgu Toruńsko - Włocławskim PZD. Wyraził nadzieję, że kolejne podobne spotkania, odbędą się w rejonach Grudziądza, Brodnicy i Chełmna ponieważ jest zapotrzebowanie wśród działkowców na spotkania z ludźmi kreującymi politykę, ustanawiającymi prawo i budżety funkcjonowania społeczeństwa od szczebla państwowego do lokalnego. 

Wszystkie dzisiejsze spotkania odbywały się w rzeczowej, szczerej atmosferze podkreślając jednocześnie powagę problemów, o których mówiono.

 

 

Opracowanie:

rzecznik prasowy OZ- Piotr Gadzikowski

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.