Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie w Białymstoku - 07.11.2012

W dniu 2 listopada siedzibie OZP PZD  odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu aktualnej  sytuacji rodzinnych ogrodów działkowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klubu radnych SLD z wiceprzewodniczącym Rady Miasta  Januszem Kochanem, przedstawiciele wojewódzkich struktur OPZZ  z przewodniczącą Agnieszką Nazarko-Zdanuczyk oraz członkowie prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD.

   W trakcie spotkania omówiono  aktualną sytuację rodzinnych ogrodów działkowych i zapoznano się z obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W toku ożywionej dyskusji zebrani ustalili zakres współdziałania przedstawicieli samorządu, związkowców i działkowców po przyjęciu obywatelskiego projektu ustawy do laski marszałkowskiej i po powołaniu Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej na szczeblu krajowym.

   Zarówno członkowie klubu radnych SLD jak i związkowcy zadeklarowali wszechstronną pomoc w popularyzacji zapisów obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i w zbieraniu podpisów popierających ten projekt.

(Andrzej Bojko, Prezes OZP PZD)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.