Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z posłem na SEJM RP Arturem Gieradą - 05.11.2012

W dniu 5 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli OZ Świętokrzyskiego z Posłem Platformy Obywatelskiej Panem Arturem Gieradą.

Tematem niniejszego spotkania był obywatelski Projekt Ustawy o ROD, który w dniu 12 października 2012 r. został złożony do Marszałka Sejmu.

W tracie rozmowy omówiono główne założenia przedmiotowego Projektu,
w szczególności w zakresie praw działkowców, funkcjonowania ROD oraz zasad ich ewentualnej likwidacji. Szczególny nacisk położono na przepisy przejściowe
i końcowe, których trudna do przecenienia ranga, gwarantuje zachowanie tytułów prawnych do gruntów ogrodów a indywidualnym użytkownikom ich prawa wraz
z wypracowanym niekiedy na przestrzeni kilkudziesięciu lat majątkiem. To właśnie
ta część obywatelskiego Projektu Ustawy zdaniem Posła nabiera fundamentalnego znaczenia.

Nie mogło także zabraknąć przedstawienia najbardziej aktualnej kwestii
a mianowicie zwrócenia przez Marszałka Sejmu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD z uwagi na rzekomy brak formalny.

Pan Poseł z uznaniem odniósł się do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej stwierdzając, iż słusznym było opracowanie przez środowisko działkowców złożonego w Sejmie Projektu. Wskazał na konsultacje jakie powinny odbyć się
z przedstawicielami Działkowców i Związku, których celem byłoby opracowanie jak najlepszych i w pełni spójnych regulacji dających gwarancję dalszego funkcjonowania blisko 5 tysięcy ogrodów w naszym kraju. Opracowywane projekty ustaw ze strony Solidarnej Polski czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej mogą Jego zdaniem posłużyć stworzeniu kompleksowych i jednolitych zapisów ustawowych, nie będąc jednocześnie wyznacznikiem kierunku w jakim powinna owa droga legislacyjna pójść.

Szczególnie propozycja SP jest zdaniem Posła nie do przyjęcia jako oderwana od rzeczywistości i nierealna w zastosowaniu.  

Rozważa on także zasadność pozostawienia nawet samego projektu obywatelskiego z poparciem jego zapisów tak przez PO jak i inne ugrupowania polityczne.

Należy Jego zdaniem stworzyć takie zapisy rangi ustawowej aby przyszłość działkowców i ROD nie była uzależniona od dobrej lub złej woli samorządów. Koniecznym jest w tym zakresie stworzenie mechanizmów prawnych, które skutecznie wyhamują i tak rosnące zakusy na znaczną już część terenów ogrodów.

Pan Poseł w pełni zgadza się z podnoszoną rolą ogrodów działkowych na społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Sam zauważa, iż zainteresowanie działką potęguje się coraz bardziej wśród osób młodych, szukających w ten sposób kawałka zieleni dla siebie i swoich rodzin. Aby rozpopularyzować wśród obywateli idee ogrodnictwa winno się organizować liczne dni otwarte w ROD jako formę szerokiego dotarcia do lokalnej społeczności.

Nie jest – zdaniem Posła Artura Gierady – prawdą jakoby idea ogrodnictwa działkowego była reliktem komunizmu. Całkowicie przeczy temu fakt powstawania ROD w latach 20 – tych np. najstarszego ogrodu działkowego w Kielcach, którego powstanie datuje się na 1926 r. a duży udział w jego organizacji miała żona Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Należy wzorem innych krajów europejskich takich jak Niemcy czy Wielka Brytania docenić rolę ogrodów działkowych a nie dążyć do ich likwidacji. 

W konkluzji spotkania ustalono, iż Pan Poseł dokona dokładnego zaznajomienia się z treścią Projektu Ustawy wraz z rozeznaniem skali, etapu oraz kierunku prac Platformy Obywatelskiej nad ewentualnym projektem partii oraz ustali krąg osób delegowanych z ramienia ugrupowania do prac legislacyjnych w zakresie ogrodnictwa działkowego. Sugeruje on, iż wspomniane osoby winny bardzo dokładnie zapoznać się z propozycjami Projektu Obywatelskiego i przyjętymi konstrukcjami
a konsekwencji odbyć spotkania z przedstawicielami Działkowców i Związku celem ewentualnej wymiany propozycji rozwiązań. Już w trakcie tego spotkania umówiono się wstępnie na kolejne z chwilą szczegółowego rozpoznania przez Pana Posła powyższych kwestii na szczeblu centralnym.

                                                                               

  Jan Stańczyk Kierownik Biura OZ      

  

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio