Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy powiatu nowotomyskiego w trosce o swoje ogrody - 05.11.2012

W dniu 2 listopada br. roku w Opalenicy odbyło się spotkanie działkowców i aktywu powiatowego SLD Nowego Tomyśla. W spotkaniu uczestniczyli: poseł z ramienia SLD Romuald Ajchler, przewodniczący struktur Wielkopolskich SLD Wiesław Szczepański oraz przewodniczący Rady Powiatowej SLD Robert Nowicki.

Większość zgromadzonych na spotkaniu w Domu Kultury stanowili przedstawiciele opalenickich ogrodów zgodnie z anonsem w zaproszeniu, iż będzie ono poświęcone sytuacji ogrodnictwa działkowego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i omówieniu propozycji SLD odnośnie nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących ogrodów działkowych. Wprowadzenia do tematu spotkania dokonał Wiesław Szczepański wskazując na drogę jaką ogrody działkowe przeszły pod rządami Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku. Zwrócił uwagę na to, że praktycznie co pewien czas pojawiały się zakusy na jej obalenie, aż przyjęły zdecydowaną formę poprzez zaskarżenie jej do Trybunału Konstytucyjnego przez I Prezesa Sądu Najwyższego i w konsekwencji wyrok tegoż Trybunału uznający za niezgodne z Konstytucją aż 24art. tej Ustawy. Podkreślał, że w każdym czasie SLD przeciwstawiało się takim działaniom. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Sojusz przygotował nowelizację Ustawy, której jeszcze nie przekazał do laski marszałkowskiej, ponieważ zapoznał się z projektem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, która przygotowała nowy projekt obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Jeżeli Marszałek Sejmu RP wyda postanowienie o dopuszczeniu tegoż projektu pod obrady, wtedy SLD podejmie decyzję o jego poparciu. Być może, iż projekt ten jako obywatelski nie znajdzie uznania u Marszałek Sejmu, wtedy będziemy go wspierać jako projekt poselski. Przewodniczący Szczepański mocno podkreślał i przekonywał do tego, aby wspólnie i aktywnie włączyć się do prac nad nową ustawą. Poseł Romuald Ajchler apelował do działkowców, aby nie dali się podzielić słuchając nieraz nierealnych propozycji zmierzających do zmian w ogrodnictwie działkowym. Wskazywał na to, iż siła działkowców jest w jedności. Mówił także o kontaktach z działkowcami, szczególnie z terenu swojego okręgu wyborczego.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel Okręgu Poznańskiego PZD na prośbę przewodniczącego omówił problematykę zawartą w obywatelskim projekcie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wskazał, iż nowy projekt uwzględnia w swych treściach wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jednakże podtrzymuje dotychczasowe osiągnięcia i troskę o dobro ogrodów i działkowców. Odniósł się również do wypowiedzi uczestniczących w spotkaniu działkowców uzyskując ich aprobatę. W sposób zdecydowany apelował do działkowców biorących udział w spotkaniu a poprzez nich do pozostałych, aby mieli siły i zdecydowanie do obrony tego co mamy i wiemy, jakie to jest a dawali odpór mrzonkom i nierealnym propozycjom zmian, Na koniec podziękował przedstawicielom struktur SLD Wielkopolski i Nowego Tomyśla za zaproszenie na spotkanie i podjęcie tematyki tak żywotnej dla ogrodnictwa działkowego, przekazał wyrazy uznania posłowi Romualdowi Ajchlerowi, wszystkim za deklaracje poparcia dla Polskiego Związku Działkowców - uczestniczący w spotkaniu Sylwester Chęciński.

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio