Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Poznańscy działkowcy poszukują sojuszników dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 05.11.2012

Zgłoszenie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej do Marszałek Sejmu projektu ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych, przyjętej przez X Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Związku Działkowców, zrodziło w środowisku poznańskich działkowców potrzebę odbycia spotkań z parlamentarzystami, którzy będą w głosowaniu sejmowym decydować o kształcie ustawy i tym samym o przyszłości ogrodnictwa działkowego w kraju. Mając świadomość, że problematyka ogrodów działkowych mimo, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego było o ogrodach głośno, jest ciągle mało znana przez parlamentarzystów mających jedynie okazjonalne kontakty z działkowcami, postanowiliśmy zapoznać wielkopolskich posłów z problemami z jakimi parają się działkowcy i zarekomendować obywatelski projekt ustawy, by budować koalicje na rzecz nowego prawa ponad podziałami politycznymi.

 Nasze spotkania rozpoczęliśmy już 8 października. Pierwsze spotkanie odbyliśmy z przyjaciółką ogrodów działkowych posłanką SLD Krystyną Łybacką. Z miłym zaskoczeniem przyjęliśmy fakt, że Pani Poseł już zapoznała się z projektem ustawy uchwalonym przez działkowców i oceniła go jako projekt bardzo wartościowy, wolny od zarzutów podnoszonych przez Trybunał Konstytucyjny i tworzący warunki do zachowania i dalszego rozwoju ogrodów działkowych. Pani Poseł zapewniła delegacje działkowców o swoim poparciu dla projektu i stwierdziła, że niezależnie od faktu zgłoszenia projektu nowelizacji dotychczasowej ustawy o ROD przez klub parlamentarny SLD będzie orędowniczką projektu obywatelskiego, i udzieli mu wszelkiego możliwego wsparcia.

 W tym samym dniu spotkaliśmy się z przewodniczącym klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej posłem Rafałem Grupińskim. Pan Przewodniczący z zainteresowaniem wysłuchał informacji projekcie obywatelskim oraz poinformował, że Platforma Obywatelska zapozna się z projektem i uwzględni go w pracach prowadzonych przez klub PO pod kierunkiem posła Huskowskiego z Wrocławia. Poinformował również, że prace nad projektem ustawy dopiero rozpoczynają się w klubie i że ze wstępnymi wynikami zapozna się w nadchodzącym tygodniu. Poseł zapewnił również o woli uchwalenia nowej ustawy w nakazanym przez Trybunał terminie 18 miesięcy od publikacji wyroku.     

 W podobnym duchu odbyły sie kolejne spotkania z posłami PO Waldy Dzikowskim w Poznaniu, Wojciechem Ziemniakiem w Kościanie, Tomaszem Piotrem Nowakiem w Środzie Wlkp., Jackiem Tomczakiem w Poznaniu oraz Łukaszem Borowiakiem w Lesznie. Wszyscy posłowie przyjęli projekt ustawy z uzasadnieniem, apel X Zjazdu PZD do parlamentarzystów. Stwierdzali, że przedstawiony projekt jest interesujący i wymaga szczegółowej analizy. Przedstawiciele działkowców apelowali o poparcie projektu i wyrazili opinię, że stanowisko zaprezentowane przez posła będzie miarodajne przy podejmowaniu decyzji komu oddać swój głos w przyszłych wyborach parlamentarnych. Dobitnie stwierdzano, że działkowcy oczekują od parlamentarzystów uchwalenia dobrego prawa, które będzie dobrze służyło działkowcom przez następne lata i pozwoli na spokojną uprawę działek bez ciągłego niepokoju o los działki i ogrodu.

22 października 4-osobową delegację działkowców pod kierunkiem prezesa OZ PZD Zdzisława Śliwy przyjął poseł PiS , były wojewoda wielkopolski Tadeusz Dziuba. Na to spotkanie oczekiwaliśmy ze szczególnym zainteresowaniem biorąc pod uwagę wcześniejsze kontakty z przedstawicielami tej partii. W ponad godzinnej rozmowie poseł wysłuchał informacji o założeniach ustawy, otrzymał jej projekt z uzasadnieniem i zainteresował się funkcjonowaniem ogrodnictwa działkowego. Stwierdził jednak, że omawiana problematyka jest mu słabo znana i nie ma pełnej wiedzy o toczących się pracach w klubie PiS. Podkreślił ponadto, że jest zwolennikiem utrzymania ogrodów działkowych w miastach. Muszą one stanowić dla każdego miasta rezerwę terenową oraz dawać mieszkańcom miasta możliwość wypoczynku. Poseł złożył obietnicę przedstawienia informacji o zamierzeniach PiS i toczących się pracach w klubie parlamentarnym.

 W bardzo przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosferze odbyło się w siedzibie OZ PZD spotkanie Posła Piotra Banaszaka z Ruchu Palikota. Pan Poseł po raz kolejny utożsamiał się z działkowcami przypominając, że jeszcze jako mały chłopiec poznał działki i na nich się wychowywał. Z tego powodu problemy działkowców są mu bliskie i będzie starał się wspierać projekt obywatelski. Poinformował również, że klub poselski pracuje nad własny projektem ustawy pod kierunkiem posła Dziadzio z Podkarpacia, ale projekt będzie uwzględniał oczekiwania działkowców i będzie powstawał w porozumieniu z działkowcami z PZD.

 Ograniczone z oczywistych przyczyn kontakty z kolejnych przyjacielem ogrodów ministrem rolnictwa Stanisławem Kalembą przynoszą informacje o niezmiennym poparciu działań działkowców przez PSL. Brak jednak informacji, czy klub przedstawi własny projekt ustawy.

 Doceniając niepodważalną rolę posłów i potrzebę spotkań z nimi poznańscy działkowcy starają się docierać do różnych środowisk mogących udzielić wsparcia działkowcom. W czwartek 25 października spotkaliśmy się z Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ w Poznaniu Bolesławem  Stanikowskim. Spotkanie z Panem Przewodniczącym  było okazją do wymiany poglądów na aktualne sprawy interesujące zarówno działkowców jak i związkowców. W atmosferze pełnego zrozumienia uzgodniono wsparcie związkowców dla projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i pomoc w zbieraniu podpisów poparcia dla ustawy, a ze strony działkowców zadeklarowaliśmy udzielenie wsparcia dla projektu europejskiej inicjatywy obywatelskiej istotnej także dla działkowców pod nazwą: „Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka. Woda jest dobrem publicznym, nie towarem”.  

 Budując potrzebną koalicję na rzecz projektu ustawy popieranej przez działkowców będziemy docierać w najbliższym czasie także do Przewodniczącego Regionu Wielkopolska  „Solidarność”, kolejnych posłów w regionie, samorządowców , a także do Wojewody Wielkopolskiego.

Opracował TAD

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio