Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolejny sukces w walce o zachowanie ROD „Ursynów” w Warszawie - 02.11.2012

Od 10 lat trwa walka o teren ROD „Ursynów’ w Warszawie. Warszawski ogród został założony na początku lat 70. ubiegłego wieku przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Działki w ogrodzie otrzymali wojskowi i pracownicy cywilni wojska. Ogród pięknie rozwijał się i funkcjonował bez zakłóceń aż do 2002 roku, kiedy to wojsko postanowiło sprzedać teren ogrodu. W dniu 10 października 2002 r. Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury (MON) wystąpił do Starosty Powiatu Warszawskiego z wnioskiem o wygaszenie trwałego zarządu MON do nieruchomości zajmowanej przez ogród. Wniosek umotywowany był zbędnością nieruchomości i zamiarem jej przekazania na rzecz Agencji Mienia Wojskowego celem sprzedaży. Nie wzięto jednak pod uwagę, że teren ten był zagospodarowany pod ogród działkowy i od 40 lat nie był wykorzystywany na potrzeby wojska.

 Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Prezydent M.St. Warszawy, który przychylił się do prośby władz wojskowych i w dniu 5 listopada 2002 r. wydał decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu MON. Zarząd ROD „Ursynów’ w Warszawie dowiedział się o tym fakcie dopiero wiosną 2003 roku, kiedy to do ogrodu przybyła komisja w sprawie przejęcia ogrodu. Od razu Zarząd ROD wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania zakończonego ostateczną decyzją, gdyż PZD bez własnej winy nie brał udziału w postępowaniu. Prezydent przyznał rację Zarządowi ROD, jednak odmówił wszczęcia postępowania z uwagi, że w „nowym postępowaniu mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej”.

 Zarząd ROD kilkakrotnie odwoływał się w tej sprawie. Wojewoda Mazowiecki raz uchylał decyzję Prezydenta M.St. Warszawy, raz ją podtrzymywał. Ostatecznie, sprawa znalazła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, który w dniu 2 czerwca 2006 r. uchylił dotychczasowe rozstrzygnięcia. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że decyzja Prezydenta M.St. Warszawy została wydana bez przeprowadzenia wnikliwej analizy materiału dowodowego. Prezydent zaniechał zbadania, komu faktycznie przysługiwało prawo do spornego terenu (PZD czy MON). W związku z tym, istnieją uzasadnione wątpliwości, czy MON zgodnie z prawem nabył prawo trwałego zarządu i czy mógł je przekazać dla Agencji Mienia Wojskowego.

Po wyroku WSA, Krajowa Rada wraz Zarządem ROD kilkakrotnie zwracała się do Prezydenta Miasta o wznowienie postępowania w tej sprawie i zmianę decyzji. Działania te nie przynosiły jednak zamierzonego rezultatu. W celu ostatecznego rozwiązania tego problemu, w 2009 roku Krajowa Rada zwróciła się o uregulowanie stanu prawnego gruntu ROD i przekazanie go w użytkowanie wieczyste PZD. Wniosek ten nie doczekał się jednak odpowiedzi.

Na nowo sprawa pojawiła się w 2012 r., kiedy to Prezydent M.St. Warszawy po raz kolejny wydał decyzję o odmowie uchylenia decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu MON. Decyzja ta również została zaskarżona przez Zarząd ROD „Ursynów” w Warszawie. Wojewoda Mazowiecki uwzględnił odwołanie i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji czyli przez Prezydenta Miasta.

Jest to kolejny sukces w walce o zachowanie ogrodu i niedopuszczenie do sprzedaży terenu. Formalnie walkę zakończył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2006 r., który uznał racje Związku. Konieczne jest jednak uchylenie decyzji przez Prezydenta Miasta, aby odwrócić skutki prawne związane z przekazaniem terenu na rzecz Agencji.

Dopóki Agencja Mienia Wojskowego będzie próbowała sprzedać grunt, dopóty 334 działkowców z ROD „Ursynów” nie będzie mogło spokojnie użytkować swoich działek na ponad 12 ha powierzchni ROD.

Decyzja Wojewody z dnia 27 października 2012 r. to kolejne zwycięstwo Związku, ale nie koniec dalszej walki o uratowanie ogrodu przed sprzedażą i likwidacją.

 

MAP

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.