Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD - 02.11.2012

STANOWISKO KOLEGIUM PREZESÓW ROD, PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI REWIZYJNEJ I KOMISJI ROZJEMCZEJ W GNIEŹNIE Z DNIA 30.10.2012 R. W SPRAWIE OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH, PRZYJĘTEJ PRZEZ NADZWYCZAJNY X ZJAZD DELEGATÓW PZD

W dniu 6.10.2012 r. obradował w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Związku Działkowców, który przyjął projekt obywatelski ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br., uznający za niekonstytucyjne 24 artykuły ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 r., spowodował groźną sytuację dla przyszłości polskiego ogrodnictwa działkowego. Realizacja wyroku spowoduje, że po 18 miesiącach od jego ogłoszenia wygasną uprawnienia Polskiego Związku Działkowców do gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe, przestaną funkcjonować struktury Związku, w tym struktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Niebezpieczna to sytuacja, która grozi anarchizacją życia w Ogrodach, mogącą zniweczyć dorobek pokoleń polskich działkowców. W swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny zobowiązał Sejm RP do uchwalenia nowej ustawy, wolnej od zarzutów niekonstytucyjności przepisów w ciągu 18 miesięcy. Nieuchwalenie przez Sejm w nakazanym terminie zobowiązania wytworzy najgroźniejszą dla działkowców i Ogrodów sytuację, kiedy to wszystkie decyzje dotyczące gruntów Ogrodów przejdą w ręce właścicieli nieruchomości, którzy będą dysponować pełną swobodą w zakresie ich dalszego wykorzystywania. W obawie przed takim scenariuszem Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia wyroku przygotowała i przedstawiła do konsultacji własny projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, gwarantujący działkowcom i Ogrodom zachowanie nabytych praw do użytkowania gruntów i dający gwarancję istnienia i rozwoju Ogrodów Działkowych, ale także prawo do posiadania własnej organizacji działkowców, działającej w oparciu o prawo o stowarzyszeniach. Projekt ustawy został zaprezentowany i przyjęty przez Nadzwyczajny X Zjazd PZD.

Zebrani na połączonym zebraniu Kolegium Prezesów oraz przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej z satysfakcją odbierają uchwałę Zjazdu o przyjęciu projektu ustawy i udzielają jej szerokiego i zdecydowanego poparcia.

Przyjmujemy tym samym obowiązek uzyskania społecznego poparcia dla projektu ustawy, w tym zebrania wymaganej przez ustawodawcę liczby podpisów działkowców, naszych rodzin, przyjaciół ogrodnictwa działkowego. Liczymy, że wymagana liczba 100 000 podpisów zostanie wielokrotnie przekroczona w całym kraju. Zadanie to będzie możliwe do wykonania, jeżeli będą je realizować wszystkie struktury Związku.

Liczymy też na aktywność samych działkowców, którzy w swoich środowiskach pomogą w propagowaniu projektu ustawy i zbieraniu podpisów poparcia. Udzielając poparcia projektowi ustawy zabezpieczamy przyszłość naszych ogrodów i naszych działek. Uniezależnimy się tym samym od decyzji albo jej braku ze strony polityków poszczególnych partii zgłaszających własne projekty ustawy.

Zamierzamy jednak budować szeroką koalicję na rzecz naszego projektu wśród parlamentarzystów wszystkich ugrupowań licząc, że pozyskamy większość parlamentarną zdolną do uchwalenia naszej ustawy.

Liczymy na wszystkich posłów, którym bliskie są sprawy ogrodnictwa działkowego i działkowców. By jednak tak się stało, parlamentarzyści muszą poznać nasz projekt.

Jesteśmy przekonani, że sytuacja w tej chwili wymaga zachowania pełnej jedności naszych działkowców i determinacji w działaniu. Tylko to pozwoli na osiągnięcie założonego celu dla dobra działkowców i polskiego ogrodnictwa działkowego.

Bądźmy razem w tym ważnym dla ogrodnictwa działkowego momencie.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio