Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Zespołu Wspierającego Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. - 31.10.2012

Powołany przez Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD  Zespół Wspierający Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych  odbył w dniu 30 października br. w siedzibie OZŁ naradę.

Jej głównym tematem było omówienie działań niezbędnych dla promocji projektu i zdobywania dla niego poparcia w społeczeństwie.  Członkowie Zespołu  zgodzili się, że priorytetowym zadaniem jest tworzenie swoistej koalicji dla projektu i w tym celu należy organizować spotkania nie tylko
z działkowcami- członkami Związku i ich rodzinami, ale także z przedstawicielami władzy tj. posłami w swoich okręgach wyborczych oraz samorządowcami wszystkich szczebli. 

Takie spotkania już się rozpoczęły o czym świadczy relacja przedstawiona na naradzie przez pana Grzegorza Wielanka – członka OZŁ PZD z powiatu rawskiego. W Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie przez działkowców i  spółdzielców, w którym uczestniczyło ponad 200 osób. Obecni byli także posłowie Dariusz Joński i Artur Ostrowski. Władze samorządowe reprezentował Burmistrz Rawy Mazowieckiej pan Eugeniusz Góraj. Uczestnicy zostali zapoznani z projektem ustawy zgłoszonym przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Jego rozwiązania spotkały się z uznaniem i akceptacją osób obecnych na spotkaniu. Rawscy spółdzielcy zapewnili o swojej pomocy przy prowadzeniu akcji zbierania podpisów  poparcia dla projektu. Słowa wsparcia dla racji działkowców padły także ze strony burmistrza, który oświadczył, że władze samorządowe Rawy Maz. nie mają w planach żadnych działań mogących utrudnić funkcjonowanie ogrodów, w tym co bardzo ważne, nie przewidują  wprowadzania odpłatności za korzystanie z gruntów ROD.

Z kolei Pani Janina Szewczyk – członek Prezydium OZŁ PZD z powiatu sieradzkiego poinformowała o rozmowach ze Starostą panem Dariuszem Olejnikiem, który także zapewnił o swojej przychylności dla działań Związku.

Pan Piotr Walusiak – członek władz okręgowych z Pajęczna przedstawił informację, z której  uczestnicy narady dowiedzieli się o pozytywnym stosunku pajęczańskich władz miejskich i powiatowych do związkowego projektu ustawy. Zarówno Starosta pan Jan Ryś jak i Burmistrz pan Dariusz Tokarski to osoby popierające  działkowców, dobrze rozumiejące racje i oczekiwania naszego środowiska.

Uczestnicy narady ustalili, że dla promocji inicjatywy obywatelskiej dotyczącej projektu podjęta zostanie współpraca z przedstawicielami lokalnych mediów, a także ze związkami zawodowymi i  innymi organizacjami społecznymi.

Członkowie Zespołu Wspierającego nie pozostali obojętni na zachowanie Marszałek Sejmu, która wezwała do uzupełnienia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu. Oceniając działanie  pani Marszałek byli zgodni, że jest to zagranie obliczone na wydłużenie procedury inicjatywy obywatelskiej, a tym samym dążenie do tego by projekt związkowy miał mniejsze szanse powodzenia. Wystosowano w tej sprawie list do pani Marszałek, pod którym podpisali się obecni na naradzie (czytaj więcej). Niezależnie od tego członkowie Zespołu zadeklarowali iż w tej sprawie skierują do Kancelarii Sejmu swoje indywidualne wystąpienia.

 KK.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio