Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy popierają obywatelski projekt ustawy o ROD - 31.10.2012

Do KR PZD każdego dnia napływają listy i stanowiska działkowców, w których wyrażają swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Działkowcy odnoszą się w nich  także do decyzji Marszałek Sejmu sprzed kilku dni (dokładnie z 25 października) zgodnie z którą  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD wezwany został do uzupełnienia braków formalnych dotyczących skutków finansowych, jakie może spowodować wejście w życie nowej ustawy o ROD. Mimo tego, że zdaniem Komitetu nie było  podstaw do wstrzymywania wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia ws. utworzenia Komitetu jego członkowie złożyli stosowne uzupełnienie dokumentu (czytaj więcej na ten temat).


W ocenie działkowców działanie to nie jest przypadkowe, lecz ma ono na celu opóźnienie akcji zbierania podpisów pod projektem. W takim tonie wypowiada się m.in. Jolanta Mazur z Koszalina  zdaniem której  wezwanie do uzupełnienia braków formalnych jest niezrozumiale i jest traktowane przez działkowców jako decyzja nieprzychylna  związkowemu projektowi ustawy. Podobne zdanie ma Wanda Nowak z Koszalina, która zarzuty Marszałek Sejmu uznaje za bezzasadne.  Zenon Brzozowski z Poznania wyraża natomiast zdziwienie spowodowane faktem, że równoważne sformułowania prawne dotyczące spraw finansowych zawarte w projekcie ustawy działkowej Solidarnej Polski, nie zostały zakwestionowane przez Marszałek Sejmu. Mimo tego, że w projekcie posłów SP zapisanych jest wiele rewolucyjnych propozycji, które nieuchronnie pociągną za sobą skutki finansowe nie wzbudziło to żadnych obaw Ewy Kopacz. „Jestem przekonany, że Pani Marszałek kierowała się jakimś uprzedzeniem do działkowców, w imieniu których składany był wniosek. Faktycznie wstrzymuje Pani Marszałek możność zbierania podpisów pod projektem, a jestem przekonany, że będzie ich ponad milion” – czytamy w liście Zenona Brzozowskiego. W podobnym tonie wypowiadają się członkowie z Zarządu ROD „Leśne Oczko” w Nowym Kisielinie, którzy za bulwersujący uznają fakt, że podobne sformułowania zawarte w projekcie SP nie wzbudziły żadnych zastrzeżeń Marszałek, natomiast zgłaszane są one w stosunku do ustawy, za którą stoją setki tysięcy obywateli. Zdaniem członków zarządu ROD  kpr Benedy w Bydgoszczy projekt zapewnia działkowcom najważniejsze prawa. Być może nie jest to wygodne dla tych, którzy zmierzają do likwidacji ogrodów i odebrania praw działkowcom, a będzie to możliwe, gdy wygaśnie obowiązująca ustawa, a nowa nie zostanie uchwalona”.


W swoich listach działkowcy wyrażają także pełne poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD i rozwiązań w nim zawartych. Zaznaczają, że w pełni spełnia on ich oczekiwania, dlatego złożą pod nim swoje podpisy.Członkowi OZ Warmińsko-Mazurskiego wyrażają swoje zadowolenie spowodowane faktem, że w tak szybkim czasie udało się stworzyć ustawę, która zabezpiecza wszystkie prawa działkowców z jednoczesnym zachowaniem zasad zawartych w Konstytucji naszego kraju. Członkowie ROD Zgoda w Jelczu Laskowicach podkreślają natomiast, że projekt ten był oczekiwany przez działkowców, którzy po wyroku TK poczuli się bezradni.
 

Zdaniem czlonków ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni projekt reguluje wszystkie zasady funkcjonowania ogrodów w zgodzie z prawem oraz zawiera ograniczenia i zalecenia wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Członkowie samorządu ogrodowego z ROD 35-lecia w Zielonej Górze podkreślają, że spodziewają się wreszcie spokoju  i tego, by zaczęto ich traktować nie jak uciążliwą grupę społeczną, ale jako obywateli, którzy w uprawie działki odnajdują sposób na życie. W wielu listach kierowanych do Marszałek działkowcy zwracają się z tą samą prośbą – dotyczy ona wydania stosownego postanowienia, które umożliwi działkowcom składanie podpisów pod ustawą. Działkowcy wyrażają też nadzieję, że gdy projekt trafi pod obrady Sejmu, będą mogli liczyć na wsparcie ze strony Marszałek.

Ponieważ trudno jest omówić wszystkie poruszane przez działkowców problemy, zachęcamy do zapoznania się z treścią listów, które opublikowane zostały na naszej stronie (czytaj więcej).

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio