Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Co oznacza nowelizacja ustawy śmieciowej dla rodzinnych ogrodów działkowych? - 26.10.2012

Od 1 lipca 2013 r. roku zaczną obowiązywać nowe zasady usuwania śmieci, określone w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391- tekst jednolity).

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi związane są z przepisami Unii Europejskiej, która dąży do ograniczenia zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów.

W Polsce, do 2020 r. gminy mają obowiązek zredukować na wysypiskach śmieci ilość odpadów biodegradowalnych czyli ulegających naturalnemu rozkładowi o 65% (w stosunku do ich masy w 1995 r.). W przypadku papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła mają zwiększyć ich recykling, tak aby co najmniej 50% (wagowo) z nich mogło być ponownie wykorzystanych.

Nowe zasady wywożenia śmieci nie ominą z pewnością rodzinnych ogrodów działkowych. Czy tak się stanie, należy dowiedzieć się w gminie, które do końca czerwca 2013 r. mają czas na wprowadzenie nowego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 Jeżeli gmina postanowi objąć tereny rodzinnych ogrodów działkowych nowymi zasadami w zakresie usuwania odpadów komunalnych, to od przyszłego roku:

  • gminy (zamiast zarządów ROD) będą podpisywały umowy na wywóz śmieci. Lista firm, wybranych w drodze przetargu, które będą zajmowały się wywozem śmieci zostanie opublikowana na stronie internetowej urzędów.
  • w zamian za to, zarządy ROD będą zobowiązane do zapłaty tzw. podatku śmieciowego. Jego wysokość, częstotliwość i tryb uiszczania będzie określona przez gminy. Gmina dokona również wyboru metody naliczania podatku za usuwanie śmieci (od ilości śmieci, powierzchni nieruchomości, zużycia wody, liczby mieszkańców, czy też przyjmie jednolitą stawkę dla każdego gospodarstwa domowego). W związku z tym, warto wziąć udział w konsultacjach społecznych i na sesjach rady gminy zgłaszać swoje propozycje i uwagi.

 

W związku z tym, że tereny ogrodów są nieruchomościami niezamieszkanymi, należy spodziewać się, że tak jak dotychczas opłata za wywóz odpadów będzie zależała od ilości wyprodukowanych śmieci. Zmieni się tylko stawka. Bowiem od nowego roku odbiór śmieci na terenie danej gminy będzie za jedną stawkę.

W wyniku zmiany przepisów, będzie również bardziej opłacalna segregacja śmieci. Będzie ona wiązała się z niższymi opłatami za wywóz. Wyrzucanie papieru, metalu, tworzyw sztucznych czy też szkła do odpowiednich pojemników wpłynie nie tylko na poprawę środowiska. Skorzystają na tym również działkowcy, zwłaszcza finansowo.

Poza tym, powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów takich jak odpady wielkogabarytowe oraz elektro śmieci. Gdzie takie punkty znajdziemy dowiemy się na stronach internetowych gmin. Ma to zapobiec powstawaniu dzikich wysypisk śmieci i zaśmiecaniu lasów. Jest to dobra informacja również dla rodzinnych ogrodów działkowych, gdzie nierzadko pojemniki na śmieci były zapychane starymi meblami i zużytym sprzętem RTV czy AGD.

Przy tej okazji warto pamiętać, aby nie wrzucać do pojemników ogrodowych odpadów zielonych tj. gałęzi, chwastów, liści. Oczywiście, gmina zapewni ich wywóz. Ale pamiętajmy, że najlepszym sposobem pozbywania się tych odpadów jest ich kompostowanie. Mniejsza ilość odpadów zielonych w śmietnikach to mniejsze opłaty za wywóz śmieci i większa oszczędność dla portfeli samych działkowców. W szczególności, że wraz ze zmianą przepisów wzrost cen za wywóz śmieci wydaje się nieuchronny.

 

MAP

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio