Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy ze Środy Wielkopolskiej popierają obywatelski projekt ustawy - 25.10.2012

W dniu 22.10.2012r. odbyło się Zebranie Kolegium Prezesów, członków Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych oraz działkowców rejonu Środy Wlkp. na którym omówiono założenia projektu obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjętego przez X Nadzwyczajny Zjazd PZD w dniu 6.10.2012r,
a następnie zgłoszonego do Marszałek Sejmu przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej oraz przedstawiono aktualną sytuację Polskiego Związku Działkowców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego..

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Tomasz Piotr Nowak z Platformy  Obywatelskiej, Przewodniczący Miejskiej Rady i jednocześnie Przewodniczący SLD  Środy Wklp. Piotr Marek Mieloch, oraz Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Środzie Wlkp. Bartosz Wieliński. W spotkaniu w świetlicy ROD im. Niedziałkowskiego uczestniczył także oprócz gospodarzy - przewodniczącego Kolegium Stanisława Pruszyńskiego i członka OZ i jednocześnie prezesa ROD goszczącego działkowców Zenona Króla także członek Prezydium OZ PZD Zenon Brzozowski, który przedstawił projekt ustawy oraz wręczył posłowi kopię projektu wraz z uzasadnieniem i listem Nadzwyczajnego Zjazdu adresowanym do parlamentarzystów.

 W trakcie dyskusji głos zabierali zaproszeni goście i tak Pan Poseł Nowak oświadczył, że zapozna się szczegółowo z projektem obywatelskim przedstawianym na zebraniu, którego do tej pory nie znał i oświadczył, że  w całej rozciągłości jest za ogrodami działkowymi i będzie rozmawiał ze swoim klubem parlamentarnym na temat omawianego projektu ustawy. Pan Poseł nie posiadał informacji czy klub PO ma swój projekt nowej ustawy. Zobowiązał się, że po uzyskaniu informacji w klubie spotka się z działkowcami i poinformuje ich

o tym,  na jakim etapie są prace w PO.

 Zabierając głos Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Mieloch zwrócił szczególną uwagę na konieczność jedności działkowców. Przekonywał, że tylko  ogólnopolska organizacja będzie silna i pozwoli działać ogrodom zachowując ich prawa i dalszy rozwój. Można przyjąć, że jego stanowisko i apel do działkowców Środy Wlkp. Jest w pełni jest zgodny z treściami zawartymi w obywatelskim proponowanym projekcie ustawy. Powiedział również że klub parlamentarny SLD przygotował własne propozycje zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uwzględniający zmiany w treści zakwestionowanych artykułów Ustawy przez Trybunał Konstytucyjny, ale będzie również wspierał projekt obywatelski.

 Na zakończenie zebrani przyjęli stanowisko w pełni popierające działania legislacyjne jak i treści zawarte w projekcie ustawy obywatelskiej. (link do stanowiska)

                                              

 Obsługujący zebranie:  Zenon Brzozowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.